Wat bewoog Warren van Hoof om Vannimwegen over te nemen

Warren van Hoof en Robert de Heer zijn de nieuwe directeur-eigenaren van Vannimwegen. Wie zijn ze, wat drijft hen en wat bewoog hen om Vannimwegen over te nemen van Erik-Jan Hopstaken. Simone Bes interviewde Warren en Robert. In dit interview gaan we uitgebreid in op de achtergrond van Warren van Hoof, zijn beweegredenen en wat er verandert met Warren en Robert aan het roer.

24 juni 2024

Wie is Warren?
Warren van Hoof heeft een diverse en rijke achtergrond. Na een succesvolle maar korte periode als kunstenaar, behaalde hij een master in de rechtsgeleerdheid. Hij is trots op wat hij zowel zakelijk als persoonlijk tot nu toe bereikte. Samen met zijn vrouw, Marieke en hun twee zonen, Eke en Tobi woont hij in 's-Hertogenbosch. Warren faciliteert liever dan dat hij voorschrijft wat anderen moeten doen. Hij houdt van de natuur, vooral bossen en bergen, maar ook van het strand (maar dan wel met een stevige wind en geen felle zon). Daarnaast speelt hij graag een bordspel met vrienden en bij de juiste muziek kun je hem ook wel eens op de dansvloer treffen. Integriteit, rechtvaardigheid en loyaliteit vormen de kern van zijn waarden, zowel in zijn werk als in zijn persoonlijke leven.

Wat bewoog jou om deze stap te nemen?
Warren: “Ik vond bij Vannimwegen mijn zakelijk thuis. Het is een fijn team van collega’s met een hoge mate van expertise. Dat nodigt ook uit om van elkaar te blijven leren. Ik waardeer de horizontale organisatiestructuur en de hoge mate van eigenaarschap van iedereen. En wat mij ook aanspreekt is dat de mensen die bij Vannimwegen werken op eenzelfde manier kijken naar ‘volkshuisvesting’. We vinden allemaal dat de bewoner een belangrijke positie inneemt. En we willen allemaal (maatschappelijke) impact maken. De redenen die ervoor zorgden dat ik me bij Vannimwegen aansloot, zijn ook eigenlijk de redenen waarom ik het belangrijk vond om het eigenaarschap van Erik-Jan over te nemen. Ik wil de waardes borgen.”

Robert en Warren gingen niet over 1 nacht ijs. Een jaar of 3 geleden gaf Erik-Jan al te kennen dat hij wel een keer een stap terug wilde doen. Dat kon in zijn mening door samen te gaan met een externe partij, een overname, een directeur aanstellen, of mensen vanuit Vannimwegen uit te dagen om het bedrijf over te nemen. Het liefste wilde Erik-Jan het eigendom en directeurschap overdragen aan een jongere generatie en zelf verbonden blijven als adviseur. Dat wilden wij als collega’s uiteindelijk ook graag. Het traject om tot de overname te komen, kenmerkte zich vooral door zorgvuldigheid. Naar elkaar, naar de relaties en naar collega’s.

Wat vonden ze er thuis van?
Warren: “Voor het thuisfront was het niet meer dan een logische stap. Mijn partner Marieke ziet dat ik altijd enthousiast thuiskom en herkent mijn passie. Mijn commitment voor een partij waarbij ik mij thuis voel, is enorm. Marieke zag dat de afgelopen 4,5 jaar bij Vannimwegen alleen maar toenemen. Voor mijn 2 zoontjes van 6 en 8 jaar is het nog wat abstract, maar zij zien een blije vader en vinden het natuurlijk wel leuk klinken ‘directeur’. Ook weten ze wel dat ik niet zo in elkaar zit dat ik de ‘baas’ zal spelen. Op papier ben ik dan wel de ‘baas’, maar ik ervaar dat mijn collega’s zich net zo goed ‘eigenaar’ voelen van Vannimwegen. We zijn een collectief."

Waarom gedeeld eigendom?
"Ik vind het vak van adviseur super leuk en juist die diversiteit van verschillende soorten opdrachten spreekt mij enorm aan. Ik denk ook dat ik vanuit mijn expertise en bevlogenheid waarde toevoeg voor onze klanten. Als ik alleen het directeurschap zou vervullen, vervul ik slechts één soort opdracht, dat is voor mij te beperkt. Ik vind het bovendien vanzelfsprekend dat je ook verantwoordelijkheid deelt. Dat is in mijn leven ook wel een constante factor. In mijn privéleven deel ik bewust voorzieningen rondom mijn woning in een coöperatie. Het dwingt om voortdurend af te stemmen, te ijken, te bespiegelen wat jij van een ander voorstel vindt. Dat maakt mij een rijker mens. In het geval van Vannimwegen deel ik die verantwoordelijkheid met Robert en vooral ook met het team van adviseurs."

Wat deed je voordat je je bij Vannimwegen aansloot?
Warren vertelt: "Ik deed de kunstacademie en signaleerde, na een jaar als kunstenaar te werken, regelmatig onrecht in de maatschappij. Ik wilde daar iets mee en besloot daarom rechten te studeren. Ik zag dat ik echt toegevoegde waarde kon leveren als adviseur. Ik startte mijn eigen adviespraktijk in de culturele en sociaal-maatschappelijke sector. Na enkele jaren verschoof mijn werkgebied zich gaandeweg meer naar de bouwen en wonen-sector. Trevor James (gewaardeerd oud-collega die helaas in 2023 overleed) kwam op mijn pad en zo maakte ik kennis met Vannimwegen. Daar vond ik 4,5 jaar geleden, precies wat ik zocht: een zakelijk thuis.”

Wat verandert er voor relaties?
"Voor de relaties in het algemeen verandert er weinig. Zij vinden binnen het team van Vannimwegen nu al heel vanzelfsprekend hun weg. Soms via een senior die ze al jaren kennen, soms ook via Erik-Jan en vaker ook via Robert. Robert focust zich naast zijn directeurstaken ook veelal op marktontwikkeling en adviesklussen.

Mij wacht de grootste verandering. Waar ik voorheen alleen adviesklussen deed, verdeel ik vanaf nu mijn tijd tussen opdrachten en directeurstaken. Dit noodzaakt mij te kiezen voor die klussen waar mijn toegevoegde waarde het grootst is."

Wat ga je anders doen?
Warren vertelt: "We vinden het in ieder geval belangrijk dat de expertise en senioriteit behouden blijft. Een aantal jaren geleden legden we een basis om Vannimwegen te verjongen en zo de continuïteit te waarborgen. Daar gaan we mee door. Door de inzet van junioren en medioren kunnen we breder in de markt aanbieden en door de diversiteit ook beter inzetten op een optimale teamsamenstelling bij opdrachten. Daarnaast willen we verbreden door onze expertise op bouwen en wonen naast de corporatiesector ook voor de provincie en gemeente in te zetten. Beide markten lopen immers tegen dezelfde uitdagingen aan. En last but not least, Robert en ik zijn nu eenmaal een stuk jonger dan Erik-Jan 😉en zullen daardoor ook weer dingen anders doen en met frisse energie.”

Wat is jouw wens voor de toekomst?
“Ik wil dat iedereen een fijne woon-/leefomgeving heeft. Ongeacht de middelen en behoeften die iemand wel of juist niet heeft. Ik woon zelf al ruim 20 jaar in verschillende collectieve woonvormen met veel gemeenschappelijke voorzieningen. Dat is voor mij de optimale leefomgeving en geeft mij veel voldoening. Die behoefte is voor iedereen anders. Om er achter te komen wat dat dan is, moeten we in staat zijn om echt te luisteren naar de behoeften die mensen hebben. Ik vind het heel belangrijk om als persoon en als Vannimwegen een bijdrage te leveren aan het dichten van de kloof tussen de behoefte die iemand heeft aan een prettige leefomgeving en het bieden van een passende leefomgeving bij zijn/haar behoefte.”


Lees ook het interview met Robert de Heer

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren vertelt je graag meer.

06 41 69 52 85

w.van.hoof@vannimwegen.nl