Vannimwegen versterkt organisaties met advies, interim en opleiding

In memoriam: Frank van Nimwegen

Ruim 30 jarig geleden begon Frank van Nimwegen in zijn woonkamer op de Valeriusstraat in Amsterdam als zelfstandig adviseur. Met zijn verleden bij koepels van georganiseerde bewoners en de Stichting Experimenten Volkshuisvesting , vond hij al snel makkers. En dus heette het bedrijf al snel Van Nimwegen & Partners. Het groeide als kool en was spraakmakend. Franks sympathie lag bij de woonconsument. Het was hem een doorn in het oog dat de huurder niets te kiezen had. Hij verzon het recht om zelf een beheerder voor je woning te mogen kiezen, stond aan de basis van WoningNet, omarmde vroeg internet als ‘vrij deel-platform’ en vond Uber uit ver voordat het zou ontstaan. Frank was voor de duvel niet bang. Hij verenigde in V+ de onafhankelijke volkshuisvestingsadviseurs om de macht van de koepels (met hun btw-voordeel) te breken. En dat lukte.

Lees meer

Koers

Samen met de organisatie kiezen we positie ten opzichte van anderen en meten we een profiel aan.

Samenwerken

We smeden vriendschappen en allianties. Het resultaat? Een organisatie die beter samenwerkt en meer vertrouwen en waardering krijgt. Van buitenaf én van binnenuit.

Participatie

Mensen doen graag mee en doen dingen graag zelf. In de samenleving, de buurt of het bedrijf. We brengen organisaties en bewoners met elkaar in gesprek.

Interim

Soms heb je versterking in je organisatie nodig. Wij leveren die. Op strategisch én tactisch niveau. Van fulltime tot een dag in de week.

Thema's

Organisaties bepalen koers op verschillende niveaus. Wij helpen bij visie- en strategiekeuzes, positionering en ondernemingsplanning. Ambities bereik je met elkaar als team én in contact met klant en belanghouder. Samenwerken kent vele vormen en varianten. Wij organiseren, inspireren, leren en doen voor. Participatie aan samenleving, wijk of organisatie is voor burger én voor publieke organisatie een uitdaging. Vannimwegen helpt met ervaring en inspiratie.

MVO-beleid voor De Woonplaats
Koers
Communicatie-ondersteuning bij renovatie L-flat Zeist
Koers
Evaluatieonderzoek zelfbeheerproject Startblok Riekerhaven
Koers
Interimmanager financiën/bedrijfsvoering
Interim
Tijdelijke ondersteuning op strategisch beleidsniveau
Interim
Een interimmanager doet goed
Interim

We zijn thuis in de wereld waar wonen centraal staat. Bij woningcorporaties, overheden, consumenten en maatschappelijke organisaties. Ons werk doen we in alle organisatielagen. Van de toezichthouder tot de bewoner.


Maak kennis met onze eigenzinnige adviseurs

Een adviseur komt tot zijn recht als hij uit overtuiging handelt. We geloven in adviseurs die op eigen wijze denken en werken. Geen vastomlijnde modellen, maar een werkwijze die past bij jou. Ieder persoon en iedere organisatie hebben hun eigen overtuigingen en idealen. Wij zijn er om die te versterken.