Vannimwegen versterkt organisaties met advies en interim.

Koers

Samen met de organisatie kiezen we positie ten opzichte van anderen en meten we een profiel aan.

Samenwerken

We smeden vriendschappen en allianties. Het resultaat? Een organisatie die beter samenwerkt en meer vertrouwen en waardering krijgt. Van buitenaf én van binnenuit.

Participatie

Mensen doen graag mee en doen dingen graag zelf. In de samenleving, de buurt of het bedrijf. We brengen organisaties en bewoners met elkaar in gesprek.

Interim

Soms heb je versterking in je organisatie nodig. Wij leveren die. Op strategisch én tactisch niveau. Van fulltime tot een dag in de week.

Expertise

Organisaties bepalen op verschillende thema’s koers. Wij helpen bijvoorbeeld bij visie- en strategiekeuzes, positionering, communicatiestrategie en ondernemingsplanning. Ambities bereik je met elkaar als team én in contact met klant en belanghouder. Samenwerken kent vele vormen en varianten. Wij organiseren, inspireren, leren en doen voor. Participatie aan samenleving, wijk of organisatie is voor burger én voor publieke organisatie een uitdaging. Vannimwegen helpt met ervaring en inspiratie.

Training 'Participatie bij verduurzaming'

18 oktober 2018

We belichten participatie bij verduurzaming vanuit 3 invalshoeken: huurder, vastgoed en wetenschap.

Bewonersparticipatie bij projecten Rochdale
Participatie
Gemeente Westvoorne bouwt voor de toekomst
Koers
Interimmanager Vastgoed
Interim
Plan, do, CHECK, act
Koers
Sint Joseph interactief naar ondernemingsplan
Koers
Implementatie pilot cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen
Participatie

We zijn thuis in de wereld waar wonen centraal staat. Bij woningcorporaties, overheden, consumenten en maatschappelijke organisaties. Ons werk doen we in alle organisatielagen. Van de toezichthouder tot de bewoner.


Maak kennis met onze eigenzinnige adviseurs

Een adviseur komt tot zijn recht als hij uit overtuiging handelt. We geloven in adviseurs die op eigen wijze denken en werken. Geen vastomlijnde modellen, maar een werkwijze die past bij jou. Ieder persoon en iedere organisatie hebben hun eigen overtuigingen en idealen. Wij zijn er om die te versterken.