Vannimwegen versterkt woningcorporaties en gemeenten met advies, interim en opleiding.

 • Vannimwegen heeft experts in organisatie, beleid, communicatie, participatie, vastgoed en financiën. Wij zoeken de adviseur die past bij jouw vraag. We kiezen samen een aanpak die past en die jou en je organisatie het beste verder helpt.

 • Organisatie en beleid

  We helpen je bij een bedrijfsstrategie, reorganisatie, organisatieontwikkeling, fusie, samenwerking en bij cultuurverandering. En bij de (her)oriëntatie op klanten, benchmarking, kwaliteitsmanagement en prestatieverbetering. Dat vertaalt zich in een ondernemingsplan, organisatiescan, klantvisie, onderzoek en prestatieafspraken.

 • Communicatie en participatie

  We helpen je bij het kiezen van profiel en positie, bij perscontacten, in- en externe communicatie, de verbinding met klanten en andere belanghebbenden (stakeholdermanagement). We helpen bij de communicatie en participatie van renovatie- en verduurzamingsprojecten en ondersteunen bewoners en wooncoöperaties. Dat resulteert in een communicatieplan voor organisatie, project of wijk, een woordvoeringslijn, bewoners en bewonersovereenkomst.

 • Vastgoed en financiën

  We helpen onze klanten bij vastgoedbeleid, portefeuillestrategie, asset- en portfoliomanagement en verkoop. En bij financieel beleid, financiële analyses en bedrijfsvoering. Dat resulteert in een vastgoedvisie, vastgoedscan, een financieel dashboard en beleidsplan.

 • Interim

  Soms heb je versterking in je organisatie nodig. Wij leveren die. Op strategisch én tactisch niveau. Van fulltime tot een dag in de week.

  Onze experts in organisatie, beleid, communicatie, participatie, vastgoed en financiën staan schouder aan schouder met jou om je idealen vorm te geven. We zijn betrokken en persoonlijk.

  Je huurt ons bijvoorbeeld in als interim-manager, -bestuurder of -adviseur.

 • Opleiding

  We helpen onze klanten met de uitdagingen waar ze voor staan. Daarbij doen we kennis op over wat werkt en wat niet werkt. Die kennis gebruiken we om te innoveren, om effectief te zijn in onze klussen én in opleidingen.

  We bieden diverse trainingen die we online, bij ons op kantoor of bij onze klanten in huis verzorgen. Van dagdelen tot meerdaagse programma's.

Simone Bes: interim communicatieadviseur bij Woonzorg Nederland
Interim
Harmonisch groeien
Organisatie en beleid
De manier van...
Organisatie en beleid
Woonwensonderzoek voor Welwonen
Communicatie en participatie
Nota Wonen en Zorg én organisatieadvies gemeente Arnhem
Organisatie en beleid
Presenteren
Opleiding

We zijn thuis in de wereld waar wonen centraal staat. Bij woningcorporaties, overheden, consumenten en maatschappelijke organisaties. Ons werk doen we in alle organisatielagen. Van de toezichthouder tot de bewoner.


Maak kennis met onze eigenzinnige adviseurs

Een adviseur komt tot zijn recht als hij uit overtuiging handelt. We geloven in adviseurs die op eigen wijze denken en werken. Geen vastomlijnde modellen, maar een werkwijze die past bij jou. Ieder persoon en iedere organisatie hebben hun eigen overtuigingen en idealen. Wij zijn er om die te versterken.