Een adviseur komt tot zijn recht als hij uit overtuiging handelt. We geloven in adviseurs die op eigen wijze denken en werken. Geen vastomlijnde modellen, maar een werkwijze die past bij jou. Ieder persoon en iedere organisatie hebben hun eigen overtuigingen en idealen. Wij zijn er om die te versterken.

We zoeken daarom de adviseur die past bij de (de vraag van) een klant. Klant en adviseur kiezen elkaar. Zoek je een analist, dan komt een andere adviseur dan wanneer je iemand zoekt die de code van de boardroom voelt. Je bepaalt samen met de adviseur of het past en wat de best denkbare aanpak is. Wij helpen, werken mee én bij voorkeur samen met onze klant. We dagen je uit om je organisatie te maken zoals je het wilt hebben. We versterken je in jouw idealen… en gaan dan weer weg. Want we geven je de handvatten mee die je nodig hebt om het zelf te kunnen doen wanneer wij weggaan. Wel blijven we met je verbonden, als zakenvriend. We werken namelijk met hart en ziel voor jou.

Historische waarde

Meer dan een kwart eeuw geleden begon Frank ‘Van Nimwegen & Partners Managementadviseurs’. Al net zo lang voelen we ons verbonden met de klant van onze klanten: de burger, huurder, cliënt, patiënt of klant. Het huidige Vannimwegen borgt de doorleefde ‘eigen’ waarden. Sinds jaar en dag kiezen adviseurs of ze zich in loondienst of als co-ondernemer aan Vannimwegen verbinden. Adviseurs kiezen hun eigen methoden en stijl. Onafhankelijk, vrij van knellende bindingen en codes. Maar altijd met een hoog kwaliteitsniveau. Altijd bereid om aan te pakken, voor te doen, handen vuil te maken en positie te kiezen. Alles om jou te versterken.

“Wat ons met elkaar verbindt, is dat we thuis zijn in de wereld waar wonen centraal staat.”

Onze opdrachtgevers

Aedes | de Alliantie | Alwel | Baston Wonen | Beter Wonen | BrabantWonen | Bureau ParkStad | Casade | Cofier | De Goede Woning (Apeldoorn) | De Key | De Woningbouw (Weesp) | Dunavie | DUWO | Eigen Haard | Elan Wonen | Elkien | Gemeente Alkmaar | Gemeente Almere | Gemeente Amsterdam | Gemeente Apeldoorn | Gemeente Den Haag | Gemeente Deventer | Gemeente Dordrecht | Gemeente Enschede | gemeente Groningen | GoedeStede | GroenWonen Vlist | GroenWest | Habion | Havensteder | Humanitas | Ieder1 | Kences | Kennemerhave | Kwintes | KleurrijkWonen | LekstedeWonen | Laurens Wonen | Ministerie van BZK | Mitros | Mooiland | Omnia Wonen | Parteon | Patrimonium (Barendrecht) | Portaal | Provincie Noord-Holland | Provincie Gelderland | Pro Wonen | Qua Wonen | Regio Stedendriehoek | Regio Twente | Rhiant | Rijksvastgoedbedrijf | Rochdale | SallandWonen | Smit's Bouwbedrijf | Standvast Wonen | Stadgenoot | Woonwaard | SSW | 'thuis | Tiwos | Vidomes | Viverion | WBO (Oldenzaal) | Welwonen | Welbions | WonenBreburg | Woonforte | Woningstichting Nieuwkoop | Woningbouwvereniging Reeuwijk | Woonbedrijf | Wooncompagnie | Woongoed Middelburg | Woonservice Drenthe | Woonvisie | Woonzorg Nederland | Ymere | WSW | Zayaz | ZOWonen