Wat bewoog Robert de Heer om eigenaar te worden van Vannimwegen

Robert de Heer en Warren van Hoof zijn de nieuwe directeur-eigenaren van Vannimwegen. Wie zijn ze, wat drijft hen en wat bewoog hen om Vannimwegen over te nemen van Erik-Jan Hopstaken. Simone Bes interviewde Warren en Robert. In dit interview gaan we uitgebreid in op de achtergrond van Robert de Heer, zijn beweegredenen en wat er verandert met Robert en Warren aan het roer.

24 juni 2024

Wie is Robert?
Robert is energiek, mateloos nieuwsgierig en maatschappelijk betrokken, dat kenmerkt hem. Gelukkig getrouwd, 35 jaar oud en trotse vader van twee zoons, Teun en Pijke. Die maatschappelijke betrokkenheid kan hij kwijt bij Vannimwegen, maar ook door politiek actief te zijn, toezichthouder te zijn en hun huis open te stellen voor kinderen die even vastlopen. Als organisatiepsycholoog en bedrijfskundige houdt hij van de combinatie van mensen en strategische doelen bereiken.

Wat bewoog jou om deze stap te nemen?
Robert: “Ik houd van het ondernemerschap, omdat het uitdaagt om steeds het beste uit iedereen naar boven te halen. En het daagt mij uit om het beste uit mezelf naar boven te halen. In Vannimwegen vond ik een maatschappelijk betrokken organisatie. Het ligt er niet dik bovenop, maar alle mensen die bij Vannimwegen werken hebben als vanzelfsprekend een bredere betrokkenheid. Niemands drijfveer is ‘snel rijk worden’. Ieder wil helpen.”

Een jaar of 3 geleden gaf Erik-Jan al te kennen dat hij wel een keer een stap terug wilde doen. Dat kon in zijn mening door samen te gaan met een externe partij, een overname, een directeur aanstellen, of mensen vanuit Vannimwegen uit te dagen om het bedrijf over te nemen. Het liefste wilde Erik-Jan het eigendom en directeurschap overdragen aan een jongere generatie en zelf verbonden blijven als adviseur. Dat wilden wij als collega’s uiteindelijk ook graag. Warren en ik gingen niet over 1 nacht ijs. Het traject om tot de overname te komen, kenmerkte zich vooral door zorgvuldigheid. Naar elkaar, naar de relaties en naar collega’s.

Wat vonden ze er thuis van?
Robert vertelt: "Ik werk omdat ik het leuk en betekenisvol vind en om mijn gezin te onderhouden. Corine (mijn vrouw) en ik hebben het vertrouwen dat ik mijn werk met een bepaalde ontspannenheid kan doen. We hebben immers al ervaring. Ik was 10 jaar directeur bij HabiTask voordat ik me (na een reis met mijn gezin naar Afrika en Australië) aansloot bij Vannimwegen. Verder verandert er voor thuis niet veel. Ik vind het belangrijk dat ik dezelfde Robert blijf zowel thuis als bij Vannimwegen."

Waarom een gedeeld eigenaarschap?
Robert geeft aan dat gedeeld directeurschap een bewuste keuze is. Hij vertelt: “Zo kunnen zowel Warren als ik voor 50% directeurstaken op ons nemen en voor 50% adviseur zijn. Ik vind juist die combinatie van ondernemerschap en inhoudelijke opdrachten heel belangrijk. Ik geniet van beide en het principe van ‘meewerkend voorman’ onderschrijf ik ook. Ik kwam bijna 2 jaar geleden bij Vannimwegen als Directeur klant en markt. Mijn rol was vanaf het begin al tweeledig: 50% inhoudelijk adviseur en 50% focus op marktontwikkeling en relatiebeheer.

Warren en ik delen het inzicht dat een directeur van een adviesbureau ook zelf moet willen adviseren. We maken dat mogelijk door samen onze functie te delen. Warren en ik vullen elkaar ook ontzettend goed aan. De verdeling van rollen en taken was gauw gemaakt. Van nature ben ik wat meer gericht op de externe relaties en wil ik soms intern te snel. Warren is een kei in het ‘versterken van het team en de boel bij elkaar houden’.”

Wat deed je voordat je je bij Vannimwegen aansloot?
“Na mijn studie kwam ik per ongeluk in de volkshuisvesting terecht en werkte ik 10 jaar bij HabiTask, een opleider voor vastgoed en wonen. Ik begon daar als algemeen manager en groeide door tot directeur en mede-eigenaar. Na 10 jaar was ik toe aan nieuwe uitdaging. Na 10 maanden reizen en bezinning op mijn volgende stap, vond ik een match bij Vannimwegen. Ik wil trouw zijn aan mezelf en de waarden die ik belangrijk vind en goed zijn voor mijn omgeving. Dat herkende ik bij Vannimwegen. Ik voelde me er daarom snel thuis."

Zijn er risico’s voor Vannimwegen?
"Verandering brengt altijd een vorm van risico met zich mee. Maar daar hebben we zo zorgvuldig mogelijk op geanticipeerd. Bedrijfsmatig kan Vannimwegen deze verandering echt goed aan. Het is fijn dat Erik-Jan ook vol overtuiging aan boord blijft. We voegen nieuwe trekkracht en energie toe zonder advieskwaliteit te verliezen. De organisaties waarvoor we werken, zijn in toenemende mate aangewezen op samenwerken. Laten wij daar nu goed in zijn. We denken naast corporaties ook overheden goed te kunnen adviseren op dit thema. Dat is vooral een kans dus."

Wat verandert er voor relaties?
Robert: "Voor de relaties in het algemeen verandert er weinig. Zij vinden binnen het team van Vannimwegen nu al heel vanzelfsprekend hun weg. Soms via een senior die ze al jaren kennen, soms ook via Erik-Jan en vaker ook via mij.

Erik-Jan blijft als adviseur en samen met de andere adviseurs blijven we een betrouwbaar en solide bureau."

Wat gaan jullie anders doen?
"Continuïteit is het belangrijkste. We blijven een bureau met veel seniore adviseurs en hebben veel expertise in huis. Daarnaast zijn we de weg ingeslagen om meer junioren en medioren aan ons te binden. Van nature hebben Warren en ik iets makkelijker aansluiting bij jongeren. We zijn toch iets jonger…. Intern vind ik dat we soms nog wat beter kunnen luisteren naar de stem van de ‘jongeren’, we kunnen tenslotte ook veel leren van bijvoorbeeld hun kijk op maatschappelijke thema’s. Daar wil ik me ook voor inzetten.

Daarnaast willen we verbreden door onze expertise op bouwen en wonen naast de corporatiesector ook voor de provincie en gemeente in te zetten. Beide markten lopen immers tegen dezelfde uitdagingen aan."

Wat is jouw wens voor de toekomst?
"Ik vind het belangrijk dat iedereen een thuis heeft. Mijn diepe overtuiging is dat, als we het zelf goed hebben, we dit kunnen delen met een ander. Het begint met zorg voor jezelf en voor je naasten. Zoals moeder Teresa zei: “If you want to change the world, go home and love your family.” Ik vind het belangrijk dat er een balans is tussen werk en privé voor al mijn collega’s, dat we een natuurlijke groei als mens, als professional en als bedrijf realiseren en zo maatschappelijk impact maken. Dat we Nederland een stukje mooier maken. Dat we continuïteit en betrouwbaarheid van Vannimwegen borgen voor onze relaties. Dat wil ik graag faciliteren en stimuleren en daar zet ik mij de komende jaren voor in."


Lees ook het interview met Warren met Hoof

Robert de Heer

Meer weten?

Robert vertelt graag meer.

06 53 23 39 30

r.de.heer@vannimwegen.nl