We schrijven graag over ons werk. Om jou verder te helpen. Om je aan het denken te zetten. Of omdat ons iets van het hart moet over het werk dat we doen.

Meedoen is makkelijker

De huidige situatie is daarmee een kans om de participatie van huurders te versterken.

Artikelen
Wat kan wel?

Reageren volgens de vijf fasen van de Kübler-Ross curve.

Artikelen
Leiden en begeleiden in zware tijden

Onzekerheid leidt tot lijden.

Artikelen
Communicatie rondom renovatie in tijden van corona

Creatieve en alternatieve manieren om bewoners te bereiken rondom renovatie en verduurzamingsmaatregelen.

Artikelen
Haal juist nu de huurder in je organisatie

In deze tijd past het een woningcorporatie zich te bekommeren om de kwetsbaren.

Artikelen
De huurder als digitale hulpopzichter

Stimuleer dat huurders een onderhoudsklacht melden via WhatsApp.

Artikelen
Naar buiten én naar binnen

Haal de bewoner naar binnen en ga op huisbezoek bij de bewoner.

Artikelen
Draai participatie om

Als we willen dat huurders met ons meedoen, zullen we eerst weer moeten leren om met hen mee te doen.

Artikelen
Energiebesparing vraagt gedragsverandering

Hoe zet je bewoners aan tot zuiniger gedrag

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE