6. Laat zien dat jouw medewerkers echt luisteren naar bewoners

Op 22 oktober organiseerden we het symposium Doe zelf eens mee.

Er ontstond een levendig debat met bestuurders, frontprofessionals, adviseurs én bewoners over de vraag hoe we de relatie met huurders kunnen versterken. Dit leverde 17 inzichten en tips op. Over elk van deze inzichten schrijven we een kort artikel.

28 januari 2022

Waar begin je met meedoen in de wereld van je bewoners? En vooral wanneer? Er is geen gebrek aan goede intenties, maar tijd en mensen schieten bijna overal tekort. Hoe kun je recht doen aan de behoeften van jouw bewoners, zonder jezelf voorbij te lopen of je organisatie te overvragen? De kern van bijna al onze tips is: begin gewoon klein, en bouw vervolgens uit wat niet klein mag blijven.

Als voorbeeld: Tijdens ons Doe Zelf Eens Mee symposium riep een bestuurder: “Laat gewoon zien dat jouw medewerkers wel echt luisteren naar bewoners.”

5 tips om beter te luisteren voor individuele professionals en organisaties

  1. Betekenisvol contact zit opmerkelijk vaak in kleine dingen. Aandacht wordt niet voor niets vitamine-A genoemd. Het heeft een helend effect. Doe dit tijdens alledaagse dingen. Focus op oprechtheid en kwaliteit van aandacht en niet op de duur.
  2. Zoek bewust naar afwijkende ideeën of meningen. De kwaliteit van plannen, beleid en besluitvorming floreert namelijk bij het (h)(er)kennen van verschillende perspectieven die betrokkenen hebben.
  3. Vraag je bij te veel eensgezindheid af of je voldoende diversiteit hebt opgezocht. Wat hoor je niet? Vaak is dat de tegenpool van wat je wel hoort. En vervolgens: wie horen en zien we niet? Zoek die mensen op. Kan het niet meer allemaal over? Leg uit waar mensen nog wel invloed op hebben. Is ook dat station al gepasseerd? Vraag dan wat ze nodig hebben om mee te werken aan de uitvoering van het plan. Negen van de tien keer is iets heel eenvoudigs.
  4. Geef competentie-ontwikkeling een prominente plek in het strategisch opleidingsplan. Met empathisch luisteren in de spotlights voor alle medewerkers. Luisteren is niet uitsluitend een technische vaardigheid die je kunt leren aan de hand van truckjes en oefening. Het gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling. Empathie is tenslotte een innerlijk proces van de luisteraar.
  5. Nieuwe plannen? Maak een andere planning van het totale proces. Nodig alle belanghebbenden direct vanaf de start uit aan één tafel. Leer elkaar kennen, verken de verschillende perspectieven en ontwikkel samen een plan.

Dat kost zeker meer tijd in de eerste fase(n). Maar het levert daarna een aanzienlijke versnelling op. Alleen al doordat je minder vergaderingen hebt met allerlei kleine groepjes belanghebbenden die (steeds nieuwe) onverenigbare eisen stellen aan jou. Niet meer eenzaam creatieve oplossingen moeten verzinnen die voor iedereen acceptabel zijn. En minder pers pareren die nieuws peuren uit gespannen verhoudingen. Hoeveel tijd – maar vooral hoeveel positieve energie - gaat dat opleveren?!

Lees hier blog nr. 7: help bewoners die graag willen verduurzamen

Nienke van Wissen van Veen

Meer weten?

Nienke vertelt je er graag meer over

06 28 16 12 73

n.vanwissenvanveen@vannimwegen.nl