5. Weet waar je voor werkt!

Op 22 oktober organiseerden we het symposium Doe zelf eens mee.

Er ontstond een levendig debat met bestuurders, frontprofessionals, adviseurs én bewoners over de vraag hoe we de relatie met huurders kunnen versterken. Dit leverde 17 inzichten en tips op. Over elk van deze inzichten schrijven we een kort artikel.

20 december 2021

Contact met huurders verloopt steeds meer via processen en vaste kanalen. Een onbedoeld bij-effect hiervan is dat het gros van de corporatiemedewerkers zelden of nooit contact heeft met huurders.

Bij hen leven vaak allerlei aannames over “de doelgroep”. Niet zelden maken professionals, die nooit een huurder spreken, beleid en processen op basis van die aannames. Weten voor wie je werkt, is daarom belangrijker dan het op eerste gezicht lijkt. Er zijn verschillende manieren waarop je dat bereikt.

Sollicitatiegesprek
Het begint al met het sollicitatiegesprek. Spreek je ook over de doelstelling van de corporatie en het werken voor huurders en woningzoekenden bij banen zonder klantcontacten?

En op welke manieren wordt het contact tussen medewerkers en huurders gestimuleerd of zelfs verplicht gesteld?

Wijkactiedag
Een Amsterdamse corporatie kende de traditie van de wijkactiedag. Op een zaterdagmorgen trekt het voltallig personeel de wijk in en gaat aan de slag. Mensen worden geïnterviewd, geveltuintjes aangelegd en de straat opgeknapt.

Koffiegesprekken
Andere corporaties gebruiken koffiegesprekken om het contact tussen huurders en medewerkers te organiseren. Elke medewerker gaat bij enkele huurders op de koffie. Je neemt gebak mee en een vragenlijst. Zo kom je er achter wat er speelt.

Wat doen ze bij jouw corporatie om ervoor te zorgen dat iedereen weet waarvoor je werkt?

Lees hier het zesde blog: Laat zien dat jouw medewerkers echt luisteren

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl