Harry Vlaar

Harry Vlaar

Associé, adviseur

Enthousiasme en bevlogenheid. Met deze twee eigenschappen werk ik voor zowel de corporatie als de huurders. Door mijn praktijkervaring bij woningcorporaties en mijn loopbaan als trainer en adviseur voor woningcorporaties, verplaats ik mij gemakkelijk in mijn klanten en herken ik vraagstukken en dilemma’s snel.

Mijn kracht is het verbinden van beleid en praktijk. Dat werkt twee kanten op. Het vertalen van beleid in praktische handelingen voor medewerkers en het vertalen van de praktijk in passend beleid. Goed luisteren en structureren hoort daar vanzelfsprekend bij. Ik ben eigenwijs genoeg om oplossingen te bedenken, maar ervaren genoeg om daar niet te snel mee te komen.

Ik voel me thuis in vele rollen, zoals: adviseur, trainer en dagvoorzitter.

werkzaam in: organisatieontwikkeling, strategie en beleid, leiderschap, bewonersparticipatie, leefbaarheid, overlastaanpak, het sociale domein, bewoners betrekken en begeleiden bij herstructurering

Projecten van Harry Vlaar
Onderzoek naar zoekverhalen van woningzoekenden voor Rekenkamer Gemeente Dordrecht
Communicatie en participatie
Vechtdal Wonen: Leefbaarheid: Visie, beleid en implementatie
Organisatie en beleid
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Harry Vlaar
Leergang Woonconsulent

Het volgen van de leergang levert de deelnemers veel kennis, inzicht en zelfvertrouwen op. En ik houd voeling met de werkvloer.

Artikelen
Waar is de bewoner in het coalitieakkoord?

De volkshuisvestelijke ambities van de regering zijn vooral kwantitatief van aard zijn.

Artikelen
5. Weet waar je voor werkt!

Blogreeks 'Doe zelf eens mee': nr. 5 Weet waar je voor werkt!

Artikelen
4. Bied structuur voor huurders die moeten kiezen

Blogreeks 'Doe zelf eens mee': nr. 4 Biedt structuur voor huurders die moeten kiezen

Artikelen
3. Sluit aan bij de urgenties van je bewoner.

Blogreeks 'Doe zelf eens mee': nr. 3 Sluit aan bij de urgenties van je bewoner

Artikelen
2. Haal de huurder ín je organisatie

Blogreeks 'Doe zelf eens mee': nr. 2 Haal de huurder in je organisatie

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE