Harry Vlaar

Harry Vlaar

Associé, adviseur

Enthousiasme en bevlogenheid. Met deze twee eigenschappen werk ik voor zowel de corporatie als de huurders. Door mijn praktijkervaring bij woningcorporaties en mijn loopbaan als trainer en adviseur voor woningcorporaties, verplaats ik mij gemakkelijk in mijn klanten en herken ik vraagstukken en dilemma’s snel.

Mijn kracht is het verbinden van beleid en praktijk. Dat werkt twee kanten op. Het vertalen van beleid in praktische handelingen voor medewerkers en het vertalen van de praktijk in passend beleid. Goed luisteren en structureren hoort daar vanzelfsprekend bij. Ik ben eigenwijs genoeg om oplossingen te bedenken, maar ervaren genoeg om daar niet te snel mee te komen.

Ik voel me thuis in vele rollen, zoals: adviseur, trainer en dagvoorzitter.

werkzaam in: organisatieontwikkeling, strategie en beleid, leiderschap, bewonersparticipatie, leefbaarheid, overlastaanpak, het sociale domein, bewoners betrekken en begeleiden bij herstructurering

Projecten van Harry Vlaar
Onderzoek naar zoekverhalen van woningzoekenden voor Rekenkamer Gemeente Dordrecht
Communicatie en participatie
Vechtdal Wonen: Leefbaarheid: Visie, beleid en implementatie
Organisatie en beleid
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Harry Vlaar
Kansen bij projecten

Door bewoners te betrekken en te luisteren naar hun zorgen en wensen, bereikt de corporatie dat deze projecten in harmonie met bewoners gebeuren.

Artikelen
Stop met formele participatie

Bewonerscommissies en huurdersorganisaties zijn lang niet altijd representatief. Hoe krijg je voor elkaar dat participatie wel representatief is.

Artikelen
Stop met leefbaarheidsplannen en projecten

Woningcorporaties willen weer werk maken van leefbaarheid. Hoe maak je impact binnen de beschikbare tijd?

Artikelen
Stop met overlast

Corporaties hebben samen enkele duizenden medewerkers in dienst die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met het behandelen van deze meldingen. Maar waarom doen corporaties dit eigenlijk? En wat levert het op?

Artikelen
Leergang Woonconsulent

Het volgen van de leergang levert de deelnemers veel kennis, inzicht en zelfvertrouwen op. En ik houd voeling met de werkvloer.

Artikelen
Waar is de bewoner in het coalitieakkoord?

De volkshuisvestelijke ambities van de regering zijn vooral kwantitatief van aard zijn.

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE