Harry Vlaar

Harry Vlaar

Associé, adviseur

Enthousiasme en bevlogenheid. Met deze twee eigenschappen werk ik voor zowel de corporatie als de huurders. Door mijn praktijkervaring bij woningcorporaties en mijn loopbaan als trainer en adviseur voor woningcorporaties, verplaats ik mij gemakkelijk in mijn klanten en herken ik vraagstukken en dilemma’s snel.

Mijn kracht is het verbinden van beleid en praktijk. Dat werkt twee kanten op. Het vertalen van beleid in praktische handelingen voor medewerkers en het vertalen van de praktijk in passend beleid. Goed luisteren en structureren hoort daar vanzelfsprekend bij. Ik ben eigenwijs genoeg om oplossingen te bedenken, maar ervaren genoeg om daar niet te snel mee te komen.

Ik voel me thuis in vele rollen, zoals: adviseur, trainer en dagvoorzitter.

werkzaam in: organisatieontwikkeling, strategie en beleid, leiderschap, bewonersparticipatie, leefbaarheid, overlastaanpak, het sociale domein, bewoners betrekken en begeleiden bij herstructurering

Projecten van Harry Vlaar
Sorry! Geen items gevonden
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Harry Vlaar
Wat nemen we mee?

In trainingen zie ik nu meer mogelijkheden voor blended learning.

Artikelen
Versterken van de huurdersorganisatie door zelfevaluatie

Met de zelfevaluatie wint de huurdersorganisatie aan kwaliteit en kracht.

Artikelen
Online trainingen, mijn ervaringen

Juist nu tijd voor en behoefte aan online trainingen

Artikelen
Meedoen is makkelijker

De huidige situatie is daarmee een kans om de participatie van huurders te versterken.

Artikelen
Wat kan wel?

Reageren volgens de vijf fasen van de Kübler-Ross curve.

Artikelen
De leefbaarheid gaat achteruit, wat nu?

Corporaties kunnen veel zelf doen om de woonkwaliteit van buurten en complexen te verbeteren.

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE