Harry Vlaar

Harry Vlaar

Associé, adviseur

Enthousiasme en bevlogenheid. Met deze twee eigenschappen werk ik voor zowel de corporatie als de huurders. Door mijn praktijkervaring bij woningcorporaties en mijn loopbaan als trainer en adviseur voor woningcorporaties, verplaats ik mij gemakkelijk in mijn klanten en herken ik vraagstukken en dilemma’s snel.

Mijn kracht is het verbinden van beleid en praktijk. Dat werkt twee kanten op. Het vertalen van beleid in praktische handelingen voor medewerkers en het vertalen van de praktijk in passend beleid. Goed luisteren en structureren hoort daar vanzelfsprekend bij. Ik ben eigenwijs genoeg om oplossingen te bedenken, maar ervaren genoeg om daar niet te snel mee te komen.

Ik voel me thuis in vele rollen, zoals: adviseur, trainer en dagvoorzitter.

werkzaam in: organisatieontwikkeling, strategie en beleid, leiderschap, bewonersparticipatie, leefbaarheid, overlastaanpak, het sociale domein, bewoners betrekken en begeleiden bij herstructurering

Projecten van Harry Vlaar
Sorry! Geen items gevonden
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Harry Vlaar
Meedoen is makkelijker

De huidige situatie is daarmee een kans om de participatie van huurders te versterken.

Artikelen
Wat kan wel?

Reageren volgens de vijf fasen van de Kübler-Ross curve.

Artikelen
De leefbaarheid gaat achteruit, wat nu?

Corporaties kunnen veel zelf doen om de woonkwaliteit van buurten en complexen te verbeteren.

Artikelen
Help de huurdersorganisaties verder

Maak de participatie toegankelijker en open de weg om veel meer huurders te betrekken.

Artikelen
EEN BEETJE MEER BETUTTELING GRAAG!

Bemoeien werkt! Meer grip op leefbaarheidsproblemen.

Artikelen
Op naar nieuwe vormen van participatie

Bewonerscommissies hebben hun tijd gehad

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE