Harry Vlaar

Harry Vlaar

Associé, adviseur

Enthousiasme en bevlogenheid. Met deze twee eigenschappen werk ik voor zowel de corporatie als de huurders. Door mijn praktijkervaring bij woningcorporaties en mijn loopbaan als trainer en adviseur voor woningcorporaties, verplaats ik mij gemakkelijk in mijn klanten en herken ik vraagstukken en dilemma’s snel.

Mijn kracht is het verbinden van beleid en praktijk. Dat werkt twee kanten op. Het vertalen van beleid in praktische handelingen voor medewerkers en het vertalen van de praktijk in passend beleid. Goed luisteren en structureren hoort daar vanzelfsprekend bij. Ik ben eigenwijs genoeg om oplossingen te bedenken, maar ervaren genoeg om daar niet te snel mee te komen.

Ik voel me thuis in vele rollen, zoals: adviseur, trainer en dagvoorzitter.

werkzaam in: organisatieontwikkeling, strategie en beleid, leiderschap, bewonersparticipatie, leefbaarheid, overlastaanpak, het sociale domein, bewoners betrekken en begeleiden bij herstructurering

Projecten van Harry Vlaar
Onderzoek naar zoekverhalen van woningzoekenden voor Rekenkamer Gemeente Dordrecht
Communicatie en participatie
Vechtdal Wonen: Leefbaarheid: Visie, beleid en implementatie
Organisatie en beleid
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Harry Vlaar
Oh Vienna

"Leer van Wenen: lagere huren door solidariteit en belastingfinanciering mogelijk, maar Nederland lijkt nog niet klaar voor deze verandering."

Artikelen
Afscheid als docent Leergang Woonconsulent

Ik wil corporaties adviseren over hun visie op leefbaarheid, participatie en dienstverlening zodat daar oplossingen voor overlast uit voortkomen.

Artikelen
Vraaggestuurd werken, is dat de bedoeling?

Corporaties leggen hun focus teveel op dienstverlening. Voor de bedoeling, het zorgen voor goede betaalbare woningen in een fijne buurt, is te weinig aandacht.

Artikelen
De grote beweging

We zien dat huurders steeds armer worden en steeds vaker niet geheel zelfredzaam zijn. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van wijken en buurten met sociale woningbouw.

Artikelen
Mensen zoals jij en ik

Onze huurders, vanaf nu klanten, zijn mensen zoals jij en ik. De bereikbaarheid van de corporatie is prima en er wordt snel en vriendelijk gereageerd op vragen en klachten. Maar past deze manier van werken bij de huurder van nu?

Artikelen
Van dienstverlening naar regie

Rode draad in de hulpvraag van woningcorporaties: Help ons een betere balans te vinden tussen werken aan overlast en werken aan leefbaarheid.

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE