Harry Vlaar

Harry Vlaar

Associé, adviseur

Enthousiasme en bevlogenheid. Met deze twee eigenschappen werk ik voor zowel de corporatie als de huurders. Door mijn praktijkervaring bij woningcorporaties en mijn loopbaan als trainer en adviseur voor woningcorporaties, verplaats ik mij gemakkelijk in mijn klanten en herken ik vraagstukken en dilemma’s snel.

Mijn kracht is het verbinden van beleid en praktijk. Dat werkt twee kanten op. Het vertalen van beleid in praktische handelingen voor medewerkers en het vertalen van de praktijk in passend beleid. Goed luisteren en structureren hoort daar vanzelfsprekend bij. Ik ben eigenwijs genoeg om oplossingen te bedenken, maar ervaren genoeg om daar niet te snel mee te komen.

Ik voel me thuis in vele rollen, zoals: adviseur, trainer en dagvoorzitter.

werkzaam in: organisatieontwikkeling, strategie en beleid, leiderschap, bewonersparticipatie, leefbaarheid, overlastaanpak, het sociale domein, bewoners betrekken en begeleiden bij herstructurering

Projecten van Harry Vlaar
Vechtdal Wonen: Leefbaarheid: Visie, beleid en implementatie
Organisatie en beleid
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Harry Vlaar
Vastgoedbedrijf of maatschappelijke onderneming?

Waarom acteren corporaties op leefbaarheid. Welke taakopvatting ziet een corporatie voor zichzelf? En wat zijn haar gewoonten en gebruiken, wat is haar identiteit?

Artikelen
De kloof dichten

Nabijheid organiseren en onderzoek kunnen helpen bij het dichten van de kloof.

Artikelen
Werken aan vitale wijken en buurten

De wooncoöperatie: Een uitstekende investering in leefbaarheid

Artikelen
De waarde van het praatje pot

Corporaties gaan meer investeren in leefbaarheid. De noodzaak hiervan wordt breed gezien.

Artikelen
Woonafspraken? Stel ze samen op met bewoners!

Als mensen de afspraken zelf maken, is de kans veel groter dat zij zich hieraan houden.

Artikelen
Sociaal beheer: Niet alleen meer, maar vooral anders

Minister Ollongren maakt het investeren in leefbaarheid (weer) een Volkshuisvestelijke prioriteit.

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE