Vechtdal Wonen: Leefbaarheid: visie, beleid en implementatie

Wat is de rol van de corporatie? En hoe vullen we die concreet in?

Projectdetails

Opdrachtgever: Vechtdal Wonen, Ommen
Focusthema: organisatie en beleid

Adviseur(s): Harry Vlaar

“Het doel van de visie en beleid op leefbaarheid is om de structuur te bieden die medewerkers nodig hebben om meer planmatig en proactief te werken.”

De klantvraag

Help ons bij het ontwikkelen van een eigentijdse visie op Leefbaarheid. Stel samen met ons beleid op. En vertaal dit praktisch, zodat onze organisatie en onze mensen hiermee aan de slag gaan. Belangrijk is dat we structureel werken aan leefbaarheid en dat we grip krijgen op prettig wonen.

Onze aanpak

Het gehele project duurt 10 maanden.

In de eerste fase ben ik projectleider. Samen met de manager wonen ben ik trekker van het project Leefbaarheid. Ik ontwikkel samen met de betrokken medewerkers een visie en beleid en zorg ervoor dat de betrokken teams en medewerkers de juiste training en middelen krijgen om hier succesvol mee te werken.

Als het beleid is vastgesteld begeleid ik de uitwerking ervan. In deze fase stuur ik vier werkgroepen aan: De werkgroep Jaarplan ontwikkelt een format waarin de teams hun jaarplannen gaan maken en een tijdpad. Hierdoor halen de teams de juiste informatie op, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, zorgen voor afstemming binnen de organisatie en met de prestatieafspraken. De werkgroep Objectief kader legt vast aan welke kwaliteiten de woning, gebouw en woonomgeving moeten voldoen. Dit wordt vertaald in voorlichtingsmateriaal voor huurders en in een schouwmethodiek. De werkgroep Instrumentarium ontwikkelt interventies. Die interventies zijn vooral gericht op ontmoeten, beïnvloeden en activeren. Medewerkers hoeven hierdoor het wiel niet uit te vinden en kunnen materialen en stappenplannen inzetten die de werkgroep voor hen heeft voorbereid.

De werkgroep Sturingsinformatie ontwikkelt een meetinstrument, waarmee de Leefbaarheid op buurt en complexniveau wordt gemeten. Dit bestaat uit enquêtes onder huurders, het meten van de kwaliteit van de woonomgeving, het oordeel van professionals en het oordeel van netwerkpartners.

Om de medewerkers voor te bereiden op deze nieuwe taken, verzorg ik korte trainingen en workshops aan medewerkers van de afdeling Wonen. Het doel van de trainingen is om de medewerkers voor te bereiden op het maken van het beleid en het toepassen ervan. Aan het begin van het proces gaat dit om kennis, met als inhoud:

 • De context: zorgen over leefbaarheid.
 • Het speelveld: wat zijn de mogelijkheden voor corporaties om te acteren?
 • Mogelijkheden: wat doen andere corporaties zoal?
 • Middelen: welke instrumenten en werkwijzen zijn er?

Aan het einde van proces, als het beleid er al is, gaat het om competenties en samenwerken. Onderdelen van deze training zijn:

 • Het maken van een jaarplan en resultaatgericht plan van aanpak
 • Analyseren van problematiek en de complexschouw
 • Samenwerken in het team
 • Samenwerken in de organisatie
 • Samenwerken met het netwerk
 • Bewoners betrekken en activeren
 • Proactief en gestructureerd werken (werkorganisatie)
 • Valkuilen en oplossingen

De trainingen worden aangeboden in korte bijeenkomsten van ongeveer twee uur.

Het resultaat

Het project loopt nu 7 maanden. De teams kunnen vanaf nu gaan beginnen met het werken aam leefbaarheid.. Er is een visie en beleid. Maar niet alles is af. Veel zaken worden ook gaandeweg ontwikkeld. De contouren van de uitwerking zijn er. Er is een tijdpad, een jaarplan en een schouwmethodiek. Ook de folders met voorlichtingsmateriaal, stickers en kaarten voor de interventies zijn in de maak. De betrokken medewerkers hebben de ruimte in de agenda gevonden. Het ontwerpen van het meetinstrument is gelukt, maar de uitwerking ervan zal nog wel een langere periode in beslag nemen. Het belangrijkste is nu dat de teams beginnen, wennen aan deze nieuwe taak en manier van werken en even volhouden. Dat zal zeker met vallen en opstaan gaan.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl