Onderzoek naar zoekverhalen van woningzoekenden voor Rekenkamer Gemeente Dordrecht

Het zoekverhaal van woningzoekenden in beeld door persona's op te stellen.

Projectdetails

Opdrachtgever: Rekenkamer gemeente Dordrecht
Focusthema: communicatie

“Woning-zoekenden ingedeeld in 6 persona's.”

De klantvraag

De Rekenkamercommissie Dordrecht doet drie onderzoeken naar het wonen in de gemeente. Deze onderzoeken gaan over de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid van het wonen en de kwaliteit van woningen. Zij vroeg Companen en Vannimwegen in te gaan op de beschikbaarheid van woningen en of het aanbod dat er is aansluit bij de vraag. Companen onderzocht dit onderwerp op een kwantitatieve manier en analyseerde daarnaast het beleid van de gemeente. De Rekenkamercommissie vroeg Vannimwegen om dit onderwerp op een andere manier aan te vliegen en in te gaan op de ervaringen van woningzoekenden. Hoe ervaren zij hun zoektocht? Waar lopen ze tegenaan bij het vinden van een woning? En wat zijn hun kansen op de woningmarkt?

De klantvraag luidde daarom als volgt:

Breng de zoekverhalen van verschillende groepen woningzoekenden in kaart, met als doel het rapport over de beschikbaarheid van woningen in Dordrecht levendiger en beeldender te maken.

Onze aanpak

Persona's

We verdiepten ons in de woningzoekenden in gemeente Dordrecht. We onderzochten wat de voornaamste groepen zijn die op zoek zijn naar een woning. Daarnaast vroegen we de Rekenkamercommissie om groepen waarvan zij graag het zoekverhaal in kaart wilden brengen. We maakten een lijst van mogelijke groepen woningzoekenden en gingen op onderzoek uit. We spraken allerlei verschillende belanghebbenden: woningzoekenden, makelaars, verhuurmakelaars, een doorstroommakelaar, een medewerker van het Leger des Heils en een medewerker van Bureau Voorrang.

Aan de hand van deze gesprekken konden we de lijst met mogelijke groepen woningzoekenden inkorten tot zes.

We kozen ervoor om de onderzoeksresutaten te vertalen in 6 persona's. Deze fictieve mensen vertelden elk een persoonlijk verhaal. Een verhaal wat representatief is voor de populatie waar ze deel van uitmaken. Op die manier komt het zoekverhaal van starters, doorstromers, zzp-ers, spoedzoekers en vestigers op een beeldende manier in beeld.

Het resultaat

Zes persona’s die het onderzoek naar de beschikbaarheid van woningen in gemeente Dordrecht beeldender maken. In de persona’s komen de zoekverhalen, wensen en zorgen van de woningzoekenden in Dordrecht naar voren. Daarnaast schetsten we ook een beeld van het perspectief op een woning van deze groepen: Komen zij snel aan een woning of niet? En welke invloed hebben bestaande ontwikkelingen zoals het beleid van de gemeente hierop?

De persona’s ondersteunen het rapport en zorgen ervoor dat de Rekenkamercommissie een compleet beeld heeft van de beschikbaarheid van woningen in Dordrecht. Het rapport wint aan toegankelijkheid en leesbaarheid.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

Harry Vlaar: 06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl