3. Sluit aan bij de urgenties van je bewoner.

Op 22 oktober organiseerden we het symposium Doe zelf eens mee.

Er ontstond een levendig debat met bestuurders, frontprofessionals, adviseurs én bewoners over de vraag hoe we de relatie met huurders kunnen versterken. Dit leverde 17 inzichten en tips op. Over elk van deze inzichten schrijven we een kort artikel.

16 december 2021

Corporaties zetten in op de verduurzaming van het woningbezit. Dat doen “wij” voor een beter klimaat. Op een site als de renovatieversneller lees je vooral de redenen waarom de overheid en de corporaties woningen willen verduurzamen, zoals Het verdrag van Parijs en het klimaatakkoord.

Maar onderschrijven de bewoners deze uitgangspunten wel? Als we kijken naar de politieke voorkeuren van bewoners van sociale huurwoningen, dan zien we dat ze veelal stemmen op partijen die klimaat en verduurzaming niet hoog in het vaandel hebben staan. Grote groepen huurders vinden klimaat en verduurzaming dus helemaal niet zo belangrijk. Wat is voor hen nu wel een reden om mee te doen aan de renovatie? Vaak zijn een lagere energierekening, minder tocht, meer comfort een betere gezondheid argumenten waar je stuk verder mee komt.

Dus stel die zaken in je communicatie en de gesprekken met bewoners. Kortom, we gaan niet verduurzamen. We gaan ervoor zorgen dat u fijner woont en nog minder betaalt ook!

Lees hier het 4e blog 'Bied structuur voor huurders die moeten kiezen'

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl