2. Haal de huurder ín je organisatie

Op 22 oktober organiseerden we het symposium Doe zelf eens mee.

Er ontstond een levendig debat met bestuurders, frontprofessionals, adviseurs én bewoners over de vraag hoe we de relatie met huurders kunnen versterken. Dit leverde 17 inzichten en tips op. Over elk van deze inzichten schrijven we een kort artikel.

16 december 2021

De afstand tussen de huurder en de corporatie is de laatste jaren groter geworden. Een manier om die kloof te overbruggen is stimuleren dat meer medewerkers in een sociale huurwoning wonen.

Bij gemeenten is dit al jaren onderwerp van gesprek: Hoe stimuleer je dat ambtenaren in de gemeente wonen waar ze werken? Want zo ontstaat vanzelf binding. Waarom agenderen corporaties niet ditzelfde gesprek?

Dit is geen pleidooi om woningen onderhands te verhuren aan het eigen personeel. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Maar andersom kan wel: Door huurders te stimuleren om te solliciteren op vacatures bij de corporatie. Dit bereik je door vacatures eerst onder huurders aan te bieden. En door voorrang te geven aan kandidaten die in een sociale huurwoning wonen.

Ook door stageplaatsen te creëren voor starters en herintreders, haal je huurders in huis. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsplaatsen voor complexbeheerders, vaklieden, kcc-medewerkers en facilitaire zaken. Stadlander in Bergen op Zoom bood bijvoorbeeld stageplaatsen aan statushouders.

Ook door actieve huurders meer te belonen, ontstaat meer binding. In de Studentenhuisvesting kennen we al de gang-oudste of de student-beheerder. Die krijgt een korting op de huur en verricht in ruil daarvoor taken op gebied van toezicht en verhuur. Waarom voeren we zo’n beloningssysteem niet in voor huurders die de galerij, het portiek of de brandgang adopteren?

Lees hier het 3e blog 'Sluit aan bij de urgenties van je bewoner'

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl