Zelfevaluatie: niet omdat het moet, maar omdat het voedt

De raad van commissarissen als een klein orkest: hoe komen ze tot goed samenspel en een klinkend resultaat?

17 december 2021

Vannimwegen begeleidt rvc’s van woningcorporaties al sinds jaar en dag bij hun zelfevaluatie. We gebruiken daar gekende modellen zoals de teamrollen van Belbin, de denkhoeden van De Bono of de roos van Leary bij. We ontwikkelden enkele in de praktijk bewezen vragenlijsten. Tegenwoordig zijn daar ook online toepassingen voor. Ook die hebben als doel het gesprek op gang te brengen.

De rvc als team
In een zelfevaluatie gaat het vooral om het acteren van de rvc in haar verschillende rollen. Toezicht houden, klankbord zijn, (on)gevraagd advies geven en werkgever zijn. Natuurlijk kent de rvc individuele leden, maar de rvc is één orgaan en spreekt als het goed is, met één mond. Daarom is teamvorming zo belangrijk. Een goede raad hoort zichzelf regelmatig af te vragen wat haar toegevoegde waarde is. Hoe versterken we de organisatie en het bestuur met het doel van de organisatie voor ogen?

Onze aanpak
In onze aanpak bespreken we vooraf welke topics in de jaarlijkse evaluatie aan de orde moeten komen. Dat doen we in een voorbereidend gesprek met de voorzitter en een kort vragenrondje langs de leden. We kijken naar de aandachtspunten die het afgelopen jaar de revue passeerden: wat is daarmee gedaan en wat was het resultaat van de interventies? Desgewenst halen we ook informatie bij het bestuur en de werkorganisatie op. Om interne feedback op het functioneren van de rvc te organiseren.

Het discours
Wij zien in de praktijk dat de discussie in en met de raad weer meer over de volkshuisvesting gaat, na jaren van sterke aandacht voor compliance, risicobeheersing en governance. Door stil te staan bij de vraag: wat komt er op ons af de komende jaren en welke ontwikkelingen zien we aankomen. Wat wordt van ons als maatschappelijke organisatie verwacht? En voor wie en waarom doen we dit ook al weer?

De rvc relationeel en functioneel
In onze aanpak van zelfevaluaties, maken we een onderscheid tussen de relationele kant en de functionele kant. Met voorgevallen situaties trachten we discussie scherp te krijgen. Dat gaat vooral over het hoe. Wat was de gang van zaken, hoe kwam de besluitvorming tot stand, hoe verliep de interactie in de raad en met het bestuur? Wat ging er niet goed en wat behoeft verbetering?

Een experiment
Samenspel tussen rvc-leden bepaalt in grote mate haar kwaliteit. Uiteindelijk komen rvc–leden in discussie en interactie tot één stem. Dat lijkt op het functioneren van een orkest. We ontwikkelen een speelse vorm om dat als rvc-team te beoefenen. Onder begeleiding van een dirigent nodigen we rvc-leden uit een instrument ter hand te nemen. Alle aspecten van teamvorming spelen daarbij een rol. De één kan al wat, de ander niets, maar heeft een goed gehoor. Hoe kom je in korte tijd tot samenspel? Welke rol speelt de dirigent? Vergelijkbaar met de opgave voor een rvc. Welke rvc durft dat experiment met ons aan? Of bel ons voor een meer traditionele aanpak…

Mario Damen

Meer weten?

Mario vertelt je er graag meer over.

06 22 24 47 66

m.damen@vannimwegen.nl