Mario Damen

Mario Damen

Associé, adviseur

Als samenwerking niet vanzelfsprekend maar wel gewenst is, smeed ik het verband. Ik breng daarbij kennis van vastgoed en economie en ervaring met complexe processen. Zo begeleid ik een ingewikkeld fusietraject, schrijf een complete vastgoedvisie of een verbindend ondernemingsplan, ontwikkel en implementeer ik vernieuwend asset- en portfoliomanagement of optimaliseer een moeizaam lopend bedrijf. Balanceren tussen mens, maatschappij en markt, maakt werken voor de publieke sector boeiend. Ik verbind inhoud, mensen, processen en organisaties met resultaat en plezier.

Werkzaam in: asset management, vastgoedstrategie, fusie, relatie bestuur en toezichthouder, ambitieverkenning, ondernemingsplan, woonvisie

Projecten van Mario Damen
Samen met medewerkers en partners de koers actualiseren
Organisatie en beleid
Fusie Van Erfgooiers en Het Gooi en Omstreken
Organisatie en beleid
Verbindend van bedrijfsfusie naar juridische fusie
Organisatie en beleid
Fusie tussen 4 organisaties?
Organisatie en beleid
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Mario Damen
Prestatieafspraken op de helling?

Prestatieafspraken gaan helemaal niet over de inhoud, maar over de relatie tussen partijen. Over vertrouwen en over de zoektocht naar transparantie.

Artikelen
Van organische groei naar een strategische agenda voor Stadsgoed NV

Van organische groei naar een strategische groeiagenda.

Artikelen
In dialoog en samenwerking naar nieuw beleid in Noordwest Friesland

Prettig wonen is meer dan een fijn, goed onderhouden huis. Een corporatie die de huurder als klant serieus neemt en bewoners leert te begrijpen, draagt daar essentieel aan bij.

Artikelen
Het regeerakkoord als extra toetsingskader voor de rvc?

De raad van commissarissen als lijstduwer van de volkshuisvestelijke opgave.

Artikelen
Zelfevaluatie: niet omdat het moet, maar omdat het voedt

Een goede raad denkt na over haar toegevoegde waarde voor de organisatie

Artikelen
Hoe Wonen Noordwest Friesland bijdraagt aan de vitaliteit van ‘haar’ dorpen

Prettig wonen is meer dan een fijn, goed onderhouden huis. Een veilige en plezierige woonomgeving in een leefbare straat waar mensen naar elkaar omkijken, biedt een ‘thuis’

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE