Samen de koers actualiseren

Vannimwegen hielp Lieven de Key bij het actualiseren van haar koers. Medewerkers en partners dachten mee over de belangrijkste onderwerpen en opgaven. Dat leidde tot een gedragen, vernieuwde koers.

Projectdetails

Opdrachtgever: Lieven de Key
Focusthema: organisatie en beleid

Adviseur(s): Elsbeth Postma, Mario Damen

“Onze in- en externe belanghebbenden waren eensgezind over de belangrijkste opgaven voor Lieven de Key."

Vraag van Lieven de Key

"Help ons bij het actualiseren van onze koers. We willen onze medewerkers erbij betrekken, maar we willen hen niet te veel belasten. Ook willen we onze externe partners raadplegen. En we hebben hulp nodig bij het schrijven van de koerstekst.” Deze interessante en uitdagende vragen kregen wij van Lieven de Key.

Onze aanpak

We organiseerden interne en externe gesprekken, om te horen hoe medewerkers en partners kijken naar wat geactualiseerd moet worden.

Interne gesprekken
Voor de medewerkers organiseerden we vijf bijeenkomsten op verschillende locaties van Lieven de Key. Iedereen mocht meedoen. De de opkomst was groot. We kregen een goed beeld van wat er speelt onder medewerkers met betrekking tot de koers. In een ‘intern journaal’ vatten we samen wat we hoorden: de belangrijkste ontwikkelingen waar Lieven de Key wat mee moet; de belangrijkste opgaven voor Lieven de Key; wat van de bestaande koers behouden moet blijven, wat niet en wat volgens collega’s aangepast moet worden. Ook brachten we in beeld waarover de medewerkers wilden doorpraten. De uitkomsten bespraken we met de directie, met leidinggevenden en met medewerkers.

Dat doorpraten met medewerkers deden we in drie goed bezochte lunchbijeenkomsten. Zogenaamde ‘Lieven Leert sessies’ van twee uur. Tijdens deze sessies hebben we samen gesproken over onze doelen: waar willen we naartoe? We hebben dit gedaan aan de hand van vragen of dilemma’s. Een groot aantal deelnemers zorgden, onder onze begeleiding, tezamen voor levendige gesprekken, goede ideeën en aansprekende voorbeelden.

Externe gesprekken
Daarna voerden we twaalf gesprekken met externe stakeholders individueel, in tweetallen en in kleine overzichtelijke groepen. We vroegen welke relevante ontwikkelingen en opgaven zij zien voor Lieven de Key en hoe we kunnen samenwerken. Voor de huurdersorganisatie organiseerden we werkbijeenkomsten. Daarnaast organiseerde Lieven de Key een evenement over jongerenhuisvesting voor haar partners. In een ‘extern journaal’ deden we verslag van alle gesprekken en bijeenkomsten.

Hoofdkeuzes: vijf speerpunten
We koppelden de resultaten van de interne en externe gesprekken aan elkaar. Die vertoonden veel overeenkomsten. We bespraken de keuzes die nog openstonden. De hoofdkeuzes formuleerden we in vijf speerpunten. Deze legden we voor aan de huurdersvereniging, raad van commissarissen en collega’s. Iedereen gaf ons waardevolle feedback. Daarna konden we de koerstekst afronden.

Het resultaat

De huurdersvereniging en de ondernemingsraad van Lieven de Key gaven een positief advies over de koerstekst. Daarna werd deze vormgegeven in een mooi koersboek.

Elsbeth Postma

Meer weten?

Mario of Elsbeth vertelt je graag meer over dit project.

Mario Damen: 06 22 24 47 66
Elsbeth Postma: 06 41 56 15 54

m.damen@vannimwegen.nl
e.postma@vannimwegen.nl