Van bedrijfsfusie naar juridische fusie

Omvorming van vereniging naar stichting én een juridische fusie in één jaar. Vannimwegen begeleidde dit verbindende traject.

Projectdetails

Opdrachtgever: Wbv Laren & Woningcorporatie Het Gooi en omstreken
Expertise: organisatie en beleid

Adviseur(s): Mario Damen

Juridische fusie als alternatief voor bedrijfsfusie.

De klantvraag

Bestuur en RvC van Woningvereniging Laren signaleerden dat de eisen van de gewijzigde Woningwet zeer hoge administratieve lasten veroorzaken. Zelfstandig voortbestaan tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten was met de volkshuisvestelijke opgaven van Laren eigenlijk niet verantwoord. ‘Laren’ oriënteerde zich op lokale corporaties waarmee ze kon samenwerken. Na een selectie kwam Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken als de best passende fusiepartner naar voren. Een professioneel werkapparaat toegerust op de complexe regelgeving, een grote investeringsbereidheid en bewezen aanpak in duurzaamheid en het vermogen om als grotere corporatie toch dicht bij huurders en de uitvoeringspraktijk te blijven.

Onze aanpak

Na een intentieovereenkomst tot fusie stelde Vannimwegen in samenwerking met beide corporaties een complete fusie-effectvisie, een verdiepende risicoscan en een beknopte financiële analyse op. Op grond daarvan besloten besturen en RvC’s, ondersteund door positieve zienswijzen van de gemeenten in Het Gooi en in de Vechtstreek, een positief advies van de OR, met instemming van huurders(-organisaties) en volledige instemming van de AW en WSW tot juridische fusie.

Resultaat

Aanvankelijk was gestuurd op een bedrijfsfusie waarin alle activa, passiva, rechten, plichten en overeenkomsten zouden overgaan. Dat bleek fiscaal ongewis. Daarom werd Veegwet’proof’ met leden, besturen en RvC’s gekozen voor de overstap naar juridische fusie, waarvoor ook omvorming van vereniging in stichting nodig was. Vannimwegen begeleidde het gehele traject met alle ins en outs, stuurde de specialisten aan en ontzorgde Laren en Het Gooi en omstreken op een verbindende wijze. Daardoor was de fusie ruimschoots binnen één jaar in december 2017 een feit.

Mario Damen

Meer weten?

Mario vertelt je er graag meer over.

06 - 22 24 47 66

m.damen@vannimwegen.nl