Fusie Van Erfgooiers en Het Gooi en Omstreken

Via omvorming van vereniging naar stichting naar juridische fusie

Projectdetails

Opdrachtgever: Van Erfgooiers en Het Gooi en Omstreken
Expertise: organisatie en beleid

Adviseur(s): Mario Damen

Gedragen fuseren binnen een periode van één jaar…

De klantvraag

Eind 2017 kregen wij van de bestuurders van Woningbouwvereniging Van Erfgooiers en Het Gooi en Omstreken de vraag om een fusie te bewerkstelligen vòòr 1 januari 2019. Daarbij werd specifiek gevraagd naar optimale betrokkenheid van de huurders, maar ook van de andere belanghouders in Laren.

Onze aanpak

We schreven een plan van aanpak waarin het fusietraject uiteen werd gezet. De verschillende stappen, de benodigde goedkeuringen, de betrokken partijen en een gedetailleerde planning voor fusie in een jaar maakten onderdeel uit van het PvA. We stelden het noodzakelijke traject van omzetting van vereniging naar stichting aan de orde en beschreven de wijze waarop we de belanghouders en vooral de huurders en de leden vanaf het eerste moment wilden betrekken. Met een intentieverklaring rondden we de start van de eerste fase af.

Het resultaat

Per 1 december 2018 is de juridische fusie binnen één jaar een feit. We startten het traject met een plan van aanpak, een intentieovereenkomst en een schematische fusieplanning. In april, mei en juni voerden we intensieve gesprekken met huurders, leden en belanghouders. Dat leidde in juni tot instemming van huurdersorganisatie HGO van het Het Gooi en Omstreken en de huurders van Van Erfgooiers. Tegelijkertijd werd aan de Aw goedkeuring voor de omzetting en statutenwijziging van de nieuwe Woningstichting Van Erfgooiers gevraagd. Ook werd het formele fusietraject met de goedkeuringsaanvraag aan de Aw en het instemmings verzoek aan het WSW voorbereid. Daarvoor stelden we een fusie-effectrapportage met een uitgebreide risico-analyse en een financiële rapportage op. Tevens werd het verzoekschrift aan de rechtbank voor het verkrijgen van rechterlijke machtiging aan het bestuur tot omzetting van de vereniging in stichting gereed gemaakt. Ook de organisatorische integratie startte op. Al deze trajecten liepen tegelijkertijd, niet sequentieel zoals in de praktijk vaak wordt gewerkt. Hierdoor behaalden we essentiële tijdswinst: de ‘signature’ van Vannimwegen. In september volgde de instemming van de Aw en vroegen we fiscale faciliteiten aan. In oktober volgde deponering van de fusiestukken, met een voorstel tot fusie van de besturen van vereniging en stichting. Na ontvangst van de rechterlijke machtiging en de non-verzetverklaring van de KvK in november kan het bestuursbesluit met voorafgaande goedkeuring van de RvC eind november worden genomen. Op 30 november passeert de akte en op 1 december is de fusie een feit.

Mario Damen

Meer weten?

Mario vertelt je er graag meer over.

06 2224 4766

m.damen@vannimwegen.nl