Verkenning van fusie tussen 4 organisaties

Vier woningcorporaties overwegen te fuseren. Vannimwegen reisde af naar Goeree-Overflakkee en deed het haalbaarheidsonderzoek.

Projectdetails

Opdrachtgever: de woningcorporaties op Goeree-Overflakkee
Expertise: organisatie en beleid

Adviseur(s): Karin Waldram, Mario Damen

Wat verandert niet, wordt minder, of anders?

De klantvraag

Vier woningcorporaties op Goeree-Overflakkee zochten een bureau dat de haalbaarheid van een juridische fusie onderzocht. Unaniem kozen de organisaties in het selectietraject voor het Vannimwegen-team: Karin Waldram, Mario Damen en Stella van Veen. Zij onderzochten de haalbaarheid én wenselijkheid van de fusie.

Onze aanpak

We stelden een inhoudelijk afwegingskader op voor de gewenste organisatie die opdrachtgevers voor ogen hadden. We spraken met bestuurders, managementteams, ondernemingsraden, alle medewerkers gezamenlijk, RvC’s, leden(raden), huurdersorganisaties, de gemeente en belanghebbende zorgorganisaties. We analyseerde financiën, vastgoedportefeuilles, huurdersparticipatie en verkenden het besparingspotentieel.

We zoomden in op de volkshuisvestelijke opgaven en de kracht en kwetsbaarheid van de organisaties. Steeds met de vraag voor ogen: wat zou met fusie beter kunnen gaan ten opzichte van de huidige situatie van individuele corporaties en een federatief verband? Of misschien wel: wat verandert niet, of wordt minder, of anders?

Resultaat

Alle partijen konden op basis van rapportage, het inhoudelijk afwegingskader en de heldere en simpele conclusies voor zichzelf beoordelen wat een fusie voor de eigen organisatie teweeg kan brengen. Onder welke voorwaarden succesvolle samenwerking mogelijk is.

Karin Waldram

Meer weten?

Karin vertelt je er graag meer over.

020 - 676 69 02

k.waldram@vannimwegen.nl