Zelfevaluatie en strategische sessie rvc en bestuur Clavis

De rvc van Clavis in Terneuzen evalueert hoe maatschappelijke veranderingen impact hebben op hun positionering en samenwerking.

26 juni 2023

De raad van commissarissen van Clavis vernieuwt sterk. Ook het maatschappelijke veld waarin Clavis werkt is volop in beweging. De contouren voor het nieuwe ondernemingsplan 2024-2028 van Clavis zijn duidelijk in beeld, waarbij de koers o.a. op het gebied van samenwerking verder zal worden versterkt. En het is tijd voor een zelfevaluatie. Hoe geven jullie deze ontwikkelingen een plek in het samenspel tussen toezicht en bestuur? Onze collega Robert werd gevraagd de strategische sessie en zelfevaluatie te begeleiden.

“De aanpak van Robert is verfrissend, mede omdat hij scherp observeert wat er in het hier en nu gebeurt, dit ook benoemt en we hierop reflecteren. Daarna kunnen we dit bewust meenemen naar onze rvc vergaderingen.”

Het viel Robert direct op dat de rvc en bestuur in goede verhoudingen met elkaar omging. Er waren nauwelijks casussen geweest waar rvc en bestuur stevig van mening verschilden. Toch voorzagen ze dat deze casussen wel zouden komen, omdat Clavis een stevige ambitie heeft om een bijdrage te leveren aan Terneuzen, in samenwerking met partners. Om het concreet te maken, was Robert op zoek naar een casus die spannend en concreet was. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen in abstracte termen over samenwerking, vertrouwen en dialoog praten, maar we ook echt de spanning opzoeken en voelen in een concrete casus. Deze casus vonden we in de vernieuwing van de binnenstad. Dit is voor de komende jaren voor Clavis een belangrijk en groot project, waarbij een andere manier van kijken en samenwerken van alle partners, en dus ook van rvc en bestuur gevraagd wordt. Hoe houdt je de dialoog constructief als de belangen en risico’s toenemen? Door dit in een veilige setting te oefenen, ontstaan gewoonten en manieren om dit gesprek te voeren. We konden de rollen verder verhelderen en invullen, en een goede balans tussen aanmoedigen en spiegelen bewaren.

Robert de Heer

Meer weten?

Robert vertelt je er graag meer over

06 53 23 39 30

r.de.heer@vannimwegen.nl