Versterken van de huurdersorganisatie door zelfevaluatie

De wet geeft de huurdersorganisatie een stevige positie. Die positie brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Meedenken en adviseren over beleid en dienstverlening. En als gelijkwaardige partij aanschuiven bij het overleg over prestatieafspraken.

28 juni 2020

Dit vraagt nogal wat van de vrijwilligers die de huurdersorganisatie bemensen. Om kennis en kunde, om een flinke tijdsinvestering. Om competenties als adviesvaardigheden, communicatieve vaardigheden, vergaderen, samenwerken en organisatievermogen.

Zelfevaluatie
Heeft de huurdersorganisatie alles in huis om de kwaliteit te leveren die nodig is? En wat zou helpen om de huurdersorganisatie te versterken? Om dat gesprek te agenderen ontwikkelde Vannimwegen de 'Zelfevaluatie voor de huurdersorganisatie'.

Feedback instrument
De zelfevaluatie is een vragenlijst, die op maat wordt ingericht en zowel online als offline kan worden afgenomen. Vooraf bespreken we of alleen de bestuursleden van de huurdersorganisatie of ook de corporatie en huurders en andere stakeholders de vragenlijst invullen. Zo is de zelfevaluatie naar keuze een enkelvoudig, 180 graden of 360 graden feedback instrument.

Zo ontstaat inzicht in functioneren, competenties en verbeterpunten. Met deze feedback kan de huurdersorganisatie gericht aan de slag om versterking en ondersteuning te zoeken.

Door net als de raad van commissarissen regelmatig gebruik te maken van dit instrument, wint de huurdersorganisatie aan kwaliteit en kracht.

Wil je meer weten over het instrument? Neem contact op met mij of mijn collega Ronald Koopman.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry of Ronald vertelt je er graag meer over.

06 5181 3161

h.vlaar@vannimwegen.nl

Ronald Koopman

Meer weten?

Ronald of Harry vertelt je er graag meer over.

06 5208 8148

r.koopman@vannimwegen.nl