Verlichten en versimpelen: in drie korte sessies

Positief persoonlijk leiderschap bij medewerkers. Veel organisaties willen “verantwoordelijkheden laag”. Maar hoe krijg je die daar werkelijk ingebed? Hoe maak je dat ‘normaal’? Door het lichter te maken!

16 december 2019

Verantwoordelijkheid nemen…
… Eigenaarschap tonen. Resultaatgericht werken. Oplossingsgericht gedrag. Dat verwachten we van onze medewerkers. Daarvoor richten we functies en organisaties weloverwogen in. Starten verandertrajecten. Laten managers en teamleiders zich ontwikkelen om coachend te leiden, anders vast te houden en mensen zelf te laten sturen. Veel mensen vinden dat op zich ook prettig. Maar ze zien tegelijkertijd kaders verdwijnen. Kaders waaraan ze houvast hadden. Regels die helder maken wat mag en niet mag. Richtlijnen waaraan je kunt afmeten of je het goed doet of niet. En dat maakt onzeker.

Zelf sturen?
Als je écht helemaal zelf mag sturen, zelf mag oplossen, zelf mag bepalen welk maatwerk passend is, dan doen mensen dat wel: In hun eigen leven hebben ze daar over het algemeen geen enkel probleem mee. Maar op hun werk zijn er ‘anderen’. Collega’s, leidinggevenden, belanghouders, klanten. En die hebben ook een mening, of een belang. Dus in hoeverre kún je zelf sturen? Waar heb je nou echt invloed op, echt iets over te zeggen? Nou: vooral op en over jezelf. Op hoe je erin staat, ermee omgaat, en welk effect je daarmee kunt hebben op ‘anderen’.

Leiderschap is niet alleen van leidinggevenden
Als leidinggevende heb je het best lastig: of er wordt van ‘boven’ en ‘onder’ veel van je verwacht, of je wordt grotendeels overbodig omdat medewerkers zelf gaan sturen. In beide gevallen ben je gebaat bij medewerkers die (ook) verantwoordelijkheid nemen binnen de groep. Die bijvoorbeeld helpen de sfeer te verbeteren. Of ‘mediaten’ bij gedoe tussen collega’s. Of ook eens een overleg voorzitten. Of met een ander perspectief op een probleem komen. Maar wie zijn die mensen? Of liever: hoe word je één van die mensen?!

Persoonlijk leiderschap zit in kleine dingen
Je hoeft niet meteen een ‘groot leider’ te worden, of alles naar je toe te trekken. Wij zien dat mensen die de wereld om hen heen wat ‘lichter’ bekijken, of hun best doen om dingen eens anders te benaderen, binnen een groep een louterende werking kunnen hebben. Júist binnen groepen die het lastig vinden om samen om te gaan met die zelfsturing. Die merken dat eigenaarschap en tot gedragen oplossingen komen niet makkelijk en vanzelfsprekend is. Dat ís ook niet zo. Maar het hoeft ook niet zo zwaar te zijn als sommige mensen het maken. Als het negatieve, moeilijke of sombere gaat overheersen heb je mensen nodig die dat doorbreken.

Door te verlichten, te vereenvoudigen, zorgen dat er gelachen wordt, het perspectief te veranderen, vanzelfsprekendheden om te draaien, zaken écht bespreekbaar te maken, grenzen te stellen, spiegels voor te houden, tot zelfreflectie te verleiden. Dat zit vaak in kleine dingen. Én in een paar mensen: als binnen een groep één of twee mensen (en dat hoeven dus geen leidinggevenden te zijn – mag uiteraard wel) hiertoe in staat zijn, dan helpt dat de hele groep verder. En als het effect heeft, is het aanstekelijk! Wij geloven in die ‘olievlekwerking’. Stapje voor stapje. Voor wie eraan toe is.

Drie korte trainingsmiddagen
Voor wie eraan toe is maakten we een kort trainingsprogramma. We noemden het ‘Verlichten en versimpelen’ omdat we mensen proberen op te stoken het leven, binnen en buiten het werk, wat lichter te benaderen. In drie sessies van steeds één middag reiken we trucs en tools aan (bestaande en zelf bedachte), laten we mensen tot inzichten komen, dagen we uit, lossen we een aantal échte problemen op en hebben we bovendien heel veel plezier.

Klik hier om direct naar de training te gaan.

Karin Waldram

Meer weten?

Karin of Oscar vertelt je er graag meer over.

020-676 6902

k.waldram@vannimwegen.nl

Oscar van Opstal

Meer weten?

Oscar of Karin vertelt je er graag meer over.

06 1896 9470

oscar@vanopstal-en.nl