Verduurzamen van je vastgoed. Vertrouwen van de huurder is de sleutel tot succes.

De klimaatambities van corporaties voor het verduurzamen van de huurwoningvoorraad zijn hoog. Om die ambities waar te maken zijn er genoeg technische oplossingen voor handen. Maar hoe ga je om met de huurders?

24 mei 2018

De klimaatambities van corporaties voor het verduurzamen van de huurwoningvoorraad zijn hoog. Om die ambities waar te maken zijn er genoeg technische oplossingen voor handen. Het struikelblok is de betaalbaarheid, voor huurder en verhuurder. De besparingen in energielasten komen terecht bij de huurder. Voor de meeste corporaties reden om een huurverhoging te vragen voor de verbetering/verduurzaming. En daar gaat het vaak mis.

Vertrouwen

Het vertrouwen van de burger in ‘instanties’ is laag getuige een onderzoek in opdracht van de Vereniging Eigen Huis uit juni 2017. Slechts 10% van de burgers vertrouwt een corporatiedirecteur, 17% een wethouder. Als de corporatie komt vertellen dat de bewoner geld gaat besparen op de energierekening en dus ruimte heeft om een huurverhoging te betalen is de gemiddelde reactie ongeloof. En omdat het gaat om gemiddelden heeft een deel van de huurders altijd gelijk. De ene houdt ervan om het lekker warm te stoken, een ander trekt twee truien aan als het koud is.

Sleutel tot succes

Daarom kiest Vannimwegen nadrukkelijk voor een benadering waarbij de techniek voorwaardelijk is. De relatie met de huurder is leidend voor de aanpak. Het werken aan het vertrouwen, de dialoog aangaan met de huurders, collectief en individueel, als weg naar het bereiken van de benodigde instemming. Daar ligt de sleutel tot succes.

Trevor James

Meer weten?

Trevor vertelt je er graag meer over.

06 - 55 36 18 62

t.james@vannimwegen.nl