Het inspireren, betrekken en activeren van bewoners en andere stakeholders bij het leven in de stad. Dat is de rode draad door mijn werken aan wijkbeheer, leefbaarheid, duurzame sociale, economische en fysieke stedelijke vernieuwing. Ik zorg voor gedragen wijkvisies en uitvoeringsprogramma's. Ik ondersteun en begeleid partijen bij het ontwikkelen en uitvoeren van zelf- en medebeheer projecten. Ik vind creatieve en vernieuwende strategieën voor bestaand vastgoed. Kortom: zoekt u naar manieren om burgers de ruimte te geven voor eigen initiatief? Strategieën om cocreatie te realiseren of plannen van onderop te ontwikkelen? Dan kan ik u helpen.

Werkzaam in: bewonersparticipatie, zelfbeheer, wooncoöperatie, wijkbeheer, CPO, social enterprise, visie en focus

Projecten van Trevor James
Evaluatieonderzoek zelfbeheerproject Startblok Riekerhaven
Communicatie en participatie
Integrale ontwikkeling Ambonwijk Moordrecht
Communicatie en participatie
Pilotprojecten zelfbeheer en participatie
Communicatie en participatie
Wooncoöperatie Roggeveenstraat
Communicatie en participatie
BEKIJK MEER LADEN EINDE
Actuele publicaties van Trevor James
De wooncoöperatie biedt nieuwe kansen op de woningmarkt

Sinds de wooncoöperatie in de Woningwet van 2015 is opgenomen groeit het aantal initiatieven sterk, ondanks veel institutionele belemmeringen.

Artikelen
De huurder als digitale hulpopzichter

Stimuleer dat huurders een onderhoudsklacht melden via WhatsApp.

Artikelen
Gedrag huurder bepaalt of verduurzaming slaagt

Denkt er iemand aan de huurder?

Artikelen
Menukaart zelfbeheer

De menukaart biedt bewoners en corporatiemedewerkers inzicht in wat er geregeld kan en moet worden als huurders taken overnemen van de verhuurder.

Artikelen
Verduurzamen van je vastgoed. Vertrouwen van de huurder is de sleutel tot succes.

De klimaatambities van corporaties voor het verduurzamen van de huurwoningvoorraad zijn hoog. Om die ambities waar te maken zijn er genoeg technische oplossingen voor handen. Maar hoe ga je om met de huurders?

Artikelen
BEKIJK MEER LADEN EINDE