Huurbeleid voor Groen Wonen Vlist

In aanloop naar het te ontwikkelen koersplan én de jaarlijkse huurverhoging was het voor GWV van belang om over huurbeleid te beschikken.

Projectdetails

Opdrachtgever: Groen Wonen Vlist, Haastrecht
Focusthema: organisatie en beleid

Adviseur(s): Bella Bluemink

“Interactieve sessies om te komen tot gedragen huurbeleid.”

De vraag

Groen Wonen Vlist (GWV) werkte afgelopen jaar aan veel verschillende beleidsterreinen. GWV beschikte bijvoorbeeld nog niet over vastgelegd huurbeleid. In aanloop naar het te ontwikkelen koersplan én de jaarlijkse huurverhoging was het voor GWV van belang om hier wel over te beschikken. Daarom vroeg GWV ons om samen met de verschillende belanghebbenden te komen tot een gedragen huurbeleid. En dit huurbeleid te schrijven.

Onze aanpak

We ontwikkelden een stappenplan om de verschillende bouwstenen voor het huurbeleid te verzamelen. We haalden eerst input op bij de gemeente Krimpenerwaard en de andere actieve corporaties in hetzelfde werkgebied. We onderzochten de landelijke trends en mogelijke afwegingen binnen het huurbeleid. Vervolgens gingen we in gesprek met de directeur-bestuurder over de te ontwikkelen koers van Groen Wonen Vlist. Op basis van al deze informatie formuleerden we een concept huurbeleid. Daarin maakten we onderscheid tussen de uitgangspunten die GWV hanteert en wat dit concreet betekent voor het huurbeleid. We bespraken dit concept in een interactieve sessie met medewerkers en de huurdersbelangenvereniging. Na de financiële doorrekening en officiële adviesaanvraag bij de huurdersbelangenvereniging, maakten we het huurbeleid definitief.

Het resultaat

Door medewerkers en stakeholders gedragen huurbeleid. Resulterend in een kort, bondig en pragmatisch document dat duidelijke richtlijnen biedt voor de medewerkers die ermee moeten werken.

Bella Bluemink

Meer weten?

Bella vertelt je er graag meer over

06 12 82 45 11

b.bluemink@vannimwegen.nl