Nieuwsbrief april 2024: Op weg naar zorgzaam wonen

Zeker 15 jaar geleden onderzochten we de behoefte aan seniorenwoningen. Om zicht te krijgen op de potentiële vraag, brachten we de leeftijdssamenstelling van de bewoners van woningcorporaties in kaart. Het zeer grote aandeel seniore bewoners verraste ons destijds. Het aandeel groeide daarna door. In samenhang met de verdere extramuralisering horen zorg en huisvesting voor de oudere medemens tot de belangrijkste opgaven van deze tijd. Langer thuis wonen is niet langer een dogma, maar een uitgangspunt voor gezamenlijk handelen. Vergaande samenwerking tussen partijen in ondersteuning, welzijn, zorg en huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde. Alleen dan kunnen mensen op een goede manier zelfstandig blijven wonen in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoefte. In deze nieuwsbrief belichten we visie, beleid, aanpak, uitvoering en alternatieve vormen rondom zorgzaam wonen vanuit verschillende perspectieven. Ook verwelkomen we twee nieuwe collega's en gingen we op studiereis. Veel leesplezier.

24 april 2024
Vannimwegen

Nieuwsgierig geworden? De nieuwsbrief lees je hier. Voortaan direct de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je dan onderaan de pagina aan.