Sociaal beheer: Niet alleen meer, maar vooral anders

Sinds 1995 was leefbaarheid een taak voor woningcorporaties. Bij de herziening van de Woningwet werd leefbaarheid echter als prestatieveld geschrapt. De gevolgen zijn bekend. Nu maakt minister Ollongren het investeren in leefbaarheid (weer) een Volkshuisvestelijke prioriteit.

22 januari 2021

De minister verwacht onder meer een steviger inzet op sociaal beheer door corporaties. Dit betekent meer woonconsulenten en wijk- en complexbeheerders. Behalve meer, mag het vooral ook anders.

In de afgelopen jaren was het sociaal beheer vooral reactief, op klacht. Die vraag gestuurde manier werkte vaak niet. In verloederde buurten en complexen wordt nauwelijks geklaagd. Actief beheer is daarom nodig. Het gevaar is dan wel bevoogdend over te komen. Een goede manier om dat te voorkomen is om woon- en huisregels af te spreken met huurders. Dit vraagt dus eerst om het agenderen van het goede gesprek.

Dichtbij zijn:
Actief sociaal beheer vraagt dus om een corporatie die dichtbij is. Hierdoor zien corporaties problemen snel en kunnen hier al vroeg op acteren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en vraagt om een andere manier van organiseren. Het organiseren van die nabijheid kan op verschillende manieren:

  • De wijk in: Zorg ervoor dat professionals tijd hebben om de wijk in te gaan. Veel corporatieprofessionals zitten nu het gros van hun tijd achter hun bureau. Dus meer naar buiten, ook zonder duidelijke aanleiding. In de wijk aanwezig zijn om te observeren, een praatje te maken en je te verdiepen in het leven van huurders. De tijd nemen en koffiedrinken. Werkplekken in de wijk helpen hierbij.
  • Van uitbesteden naar zelf doen: Een Nederlandse wijkbeheerder heeft meestal een werkgebied met duizenden woningen. In Denemarken zijn dat er nog geen 200. Een Deense beheerder is een echte doener. Hij verricht onderhoudswerkzaamheden in het complex en achter de voordeur, maakt schoon, onderhoudt het groen en communiceert. Hij is benaderbaar en spreekt huurders aan als dat nodig is. Door werkzaamheden niet meer uit te besteden, maar zelf te doen door één vast persoon, krijg je de nabijheid er gratis bij.
  • 24/7 beheer: De meeste sociale problemen vinden ’s avonds en ’s nachts plaats. Dus waarom gaat de complexbeheerder om 16.00 uur naar huis? Eén van onze klanten verhuurt studio’s voor studenten. Zij zorgen ervoor dat er altijd iemand in het complex is. Dit zorgt voor structuur en biedt veiligheid aan huurders. Zeker in gebouwen waar ook kwetsbare huurders wonen is dit voor corporaties het overwegen waard.

Competenties en cultuur
Het sociaal beheer van de toekomst vraagt om andere manier van denken en doen.

  1. Op de eerste plaats is het tijd om weer te durven bemoeien. Corporaties moeten dus opnieuw leren hoe zij zich bemoeien met het leven van hun huurders.
  2. Op de tweede plaats is het belangrijk om weer in de wijk te zijn en contact te maken. Dat vraagt om ruimte. Dat ‘praatje pot’ is door corporaties zowel bewust als onbewust afgeschaft. Professionals moeten hun professionele rol los kunnen laten en tussen en met bewoners zijn. Corporaties moeten dit waarderen en accepteren dat niet elke inspanning aantoonbaar rendeert.
  3. Op de derde plaats vraagt het nieuwe sociaal beheer om andere kwaliteiten van praktijkmensen. Als we gaan voor een beheerder die veel werkzaamheden uitvoert vragen we handige mannen en vrouwen, met een goede lichamelijke conditie.Als we gaan voor 24/7 beheer, dan vraagt dit om praktijkmensen die kunnen corrigeren en communiceren. Bijvoorbeeld mensen met een achtergrond in de beveiliging of Horeca.

Dit vraagt ook iets van leidinggeven en management. Praktijkmensen aansturen, vraagt om een ander type leiderschap, directer en dichterbij, dan het aansturen van professionals.

Het sociaal beheer van de toekomst is naar buiten gericht en is dichtbij en met huurders. Dit vraagt om anders denken en organiseren. Bij die uitdaging helpen we graag.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl