Rijswijk Wonen aan de slag in Te Werve Oost

Te Werve Oost wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Er wordt gebouwd aan een nieuwe, energiezuinige buurt die plaats biedt aan meer mensen én aan meer woonwensen. Joost Slager is sociaal projectleider bij Rijswijk Wonen in Te Werve Oost. Simone Bes van Vannimwegen begeleidt de Projectcommissie Te Werve Oost, de bewonersvertegenwoordiging. Simone interviewde Joost.

22 maart 2023

Wat houden de plannen in en maken ze onderdeel uit van een groter geheel?
Joost Slager: "Te Werve is een groene wijk waar mensen met plezier wonen. Alleen ons woningbezit in Te Werve Oost bestaat vrijwel geheel uit naoorlogse portiekwoningen. De keuze was een ingrijpende renovatie of nieuwbouw. We kozen voor het laatste omdat in deze wijk ruimte is voor extra woningen en we dan meer variatie in woningen kunnen bouwen. Ook kunnen we hiermee invulling geven aan onze verduurzamingsopgave en energiezuinige woningen bouwen. Dit betekent dat er ruim 300 huishoudens een nieuwe woning moeten vinden."

Joost Slager in Te Werve Oost

Wat beoogt Rijswijk Wonen met de gebiedsontwikkeling?
Joost vertelt enthousiast: "Het groene en open karakter willen we behouden. Sterker nog, meer dan nu hopen we dat de wijk straks uitnodigt om je buren en wijkgenoten te ontmoeten. Dit is een uitdaging als je tegelijk meer woningen wilt bouwen – de opgave is 550 – met een grotere diversiteit aan bewoners. Door zowel omhoog als de grond in te bouwen lijkt dit toch realistisch."

Rijswijk Wonen doet dit niet alleen. Maar wie zijn er bij betrokken?
Joost: "Al langere tijd zijn we met de Gemeente Rijswijk over dit project in gesprek. In de voorbereiding is hier de projectontwikkelaar Synchroon bijgekomen. Zij hebben veel ervaring met het creëren van levendige wijken waar de bewoners centraal staan. Dat sprak ons en de gemeente aan.

Vervolgens, zodra we de bewoners hadden ingelicht over de plannen, zijn zij natuurlijk de belangrijkste partij. Om hun goed te betrekken hebben we ook contact met bijvoorbeeld Welzijn Rijswijk en Rijswijk Beweegt. Zij hebben kennis en ervaring die zeer waardevol is."

Hoe betrekken jullie de bewoners?
Joost: "Voor veel bewoners is de belangrijkste vraag: waar kom ik straks te wonen en hoe vind ik die woning. Dat betekent dat we vooral inzetten op het informeren van bewoners over de mogelijkheden en de rechten, maar tegelijk ook over de regels. Vannimwegen begeleidt de bewonersvertegenwoordiging, de Projectcommissie Te Werve Oost. Het doel van de begeleiding is dat er een groep ontstaat die in de komende jaren op een constructieve manier, namens alle bewoners in Te Werve Oost overlegt met Rijswijk Wonen. En het doel van dit overleg is dat er goede afspraken komen, een sociaal plan en dat het proces soepel verloopt. Gelukkig is er 6 jaar uitgetrokken om iedereen te herhuisvesten. Dat geeft ook tijd. Met de projectcommissie hebben we een sociaal plan opgesteld. En bespreken we de zaken waar bewoners tegenaan lopen en hoe we daar met creativiteit wellicht oplossingen voor kunnen vinden."

Zijn er zaken waar jullie tegenaan lopen? En waar liggen kansen om tot een succesvol project te komen?
Joost vertelt: "Driehonderd huishoudens verhuizen is een uitdaging. Bij de eerste bewonersavonden gaven mensen ook aan dat er nauwelijks woningen beschikbaar zijn. Daarom hebben we ook bewust gekozen om bij projecten binnen ons bezit standaard de helft van de nieuwe of lege woningen te reserveren voor mensen uit deze wijk. Daarnaast gaan we in fasen slopen en bouwen. Zo kunnen zo’n 100 huishoudens rechtstreeks naar de nieuwbouw. Daarmee wordt de opgave hanteerbaar; ook door de urgentie die bewoners krijgen als de sloop van hun woning dichtbij komt.

En dat is toch de basis voor een succesvol project: waar mogelijk het wegnemen van de onzekerheid bij de huidige bewoners.

Vervolgens hopen we ook op enthousiasme bij de nieuwe bewoners. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg."

Tot slot: wanneer zijn jullie tevreden?
Joost sluit af: "Dat is een lastige vraag. Omdat er zoveel dingen belangrijk zijn die allemaal goed geregeld moeten worden: het zorgen voor goede huisvesting voor de huidige bewoners, het bouwen van duurzame en comfortabele woningen en het realiseren van een wijk waarin het prettig wonen is. Vraag het me over een paar jaar nog maar een keer. "

Over Joost Slager
Joost is sinds begin 2022 sociaal projectleider bij Rijswijk Wonen. Vanaf de start is hij betrokken bij het project Te Werve Oost. Een uitdagend project omdat de impact voor de bewoners hoog is. Gelukkig kan hij daarbij leunen op zijn eerdere ervaringen bij Mozaïek Wonen en bij Eigen Haard. Joost woont in Gouda, middenin het Groene Hart. In zijn vrije tijd geniet hij van de natuur. Fietsen en wandelen tussen de Reeuwijkse plassen om de hoek zijn dan favoriet.

Simone Bes

Meer weten?

Simone vertelt je er graag meer over

06 29 03 57 21

s.bes@vannimwegen.nl