Richten communicatie WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is voor alle woningcorporaties een vanzelfsprekendheid. Ze is een onafhankelijke stichting die in 1983 door woningcorporaties zelf werd opgericht.

20 november 2019

De belangrijkste rol van WSW is het borgen van leningen die woningcorporaties sluiten om te investeren in nieuwbouw en onderhoud van sociale huurwoningen. Die borging zorgt voor toegang tot de kapitaalmarkt tegen optimale voorwaarden en lage kosten.

Behoud unieke borgstelsel
Om dit unieke borgstelsel nu en in de toekomst te behouden, kijken experts van WSW mee naar de risico’s van woningcorporaties en de sector als geheel. Met de Woningwet 2015 en het Mandaatbesluit sanering kreeg WSW er een taak bij: ze voert namens de Minister van BZK eventuele saneringen van corporaties uit.

Opnieuw richten van de communicatie van WSW
Het WSW heeft veel gezichten. Ze maakt mogelijk, ondersteunt, beoordeelt en beheerst - in een speelveld van deelnemende corporaties, achtervangers en andere (financiële) belanghebbenden. Dat maakt de communicatiefunctie van WSW extra uitdagend. Vannimwegen helpt WSW bij het richten en de organisatie van haar communicatie. Elsbeth Postma ontwikkelt als interim communicatieadviseur een communicatiestrategie en zorgt voor eenduidige en heldere profilering. Ook ondersteunt ze het strategisch programma voor een toekomstbestendig borgstelsel via een breed palet aan middelen, zoals bijeenkomsten, een consultatie onder de deelnemers, en een regelmatige stroom van informatie en illustratie. Daarnaast richt ze de communicatiefunctie opnieuw in en vernieuwt de (online) instrumenten. “Een uitdagende opdracht waarbij ik voortdurend van strategie naar uitvoering spring en ik al mijn ervaring nodig heb.”

Elsbeth Postma

Meer weten?

Elsbeth vertelt je er graag meer over.

06 4156 1554

e.postma@vannimwegen.nl