Positie en profiel voor de staf van de Rijksadviseurs

De directeur van het Atelier vroeg Vannimwegen om hulp bij de positionering en profilering van de staf van de Rijksadviseurs. Dat vond een verrassende uitweg: Wat niet is, kan wel zo lijken…

23 oktober 2021

Het Rijk kent twee onafhankelijk adviseurs voor de fysieke leefomgeving. Onder voorzitterschap van en met de Rijksbouwmeester vormen zij het College van Rijksadviseurs (CRA). Dit college adviseert gevraagd en ongevraagd over ruimtelijk ontwerp bij de urgente thema’s van nu. Het college wisselt om de vier jaar van bezetting. De Rijksbouwmeester heeft een wettelijke status, en een atelier met een ondersteunende staf. De twee adviseurs voor de fysieke leefomgeving kennen die wettelijke status en staf niet. Zij maken gebruik van freelance ondersteuners. Deze onevenwichtigheid in ondersteuning leidt binnen de context van het Rijk tot operationele, organisatorische en strategische dilemma’s. De directeur van het Atelier vroeg Vannimwegen om hulp bij de positionering en profilering van de staf van de Rijksadviseurs. Dat vond een verrassende uitweg: Wat niet is, kan wel zo lijken…

De strategie
We ontwikkelden een strategie waarbij de hele ambtelijke staf, inclusief de freelance ondersteuners van de Rijksadviseurs gedrag vertoont, dat de eenheid van het atelier versterkt. Zij handelt alsof sprake is van één Rijksatelier voor ruimtelijk ontwerp, terwijl dit formeel (nog) niet zo is vastgelegd. Ze organiseert de steun voor de Rijksadviseurs vanuit één pool van ondersteuners, bestaande uit vaste medewerkers en freelancers, die zichtbaar onderdeel uitmaken van het Rijk. Zo doen Ministeries en belanghouders buiten de overheid de ervaring op van één atelier. Door deze ervaringen wordt het een vanzelfsprekendheid: ieder verwacht eigenlijk al dat sprake is van een eenheid. Het vraagt overigens van de staf wel discipline. Als ‘jouw’ Rijksadviseur een beroep op jou als persoon doet, is het hemd al snel nader dan de rok. Juist dan moet de staf in staat zijn te beheersen, prioriteren en focussen op resultaat. Met als belofte dat de impact van alle Rijksadviseurs groter wordt.

Ondertussen loopt de formele hiërarchie en de bekostiging vooralsnog langs verschillende sporen en Ministeries. Het vraagt tijd, momentum en gelegenheid om de structuur te veranderen. Er staat vast snel iemand op die zich de vraag stelt waarom het Rijksatelier niet een onafhankelijk instituut is onder BZK…

Vannimwegen begeleidde het MT in wording, verzon de strategie en werkte die uit tot een handelswijze.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan of Dieuwertje vertelt je er graag meer over.

Erik-Jan Hopstaken 06 55 36 18 60
Dieuwertje Roos 06 18 74 62 95

ej.hopstaken@vannimwegen.nl
d.roos@vannimwegen.nl