Ontkokeren als belofte

Het maatschappelijk middenveld kookt over. Het ontbreekt aan mensen en geld. Wij zien een belofte in het gezamenlijk aanpakken van het probleem.

16 december 2019

Professionals aan het front staan onder forse druk. We lezen over grote tekorten aan leraren, politieagenten, verpleegsters, rechters, woningen, zorgplaatsen en hulpverleners... Het ontbreekt aan mensen en geld. Die tekorten lossen niet zomaar op.

Gemiste kans
Vaak weten professionals goed wat er speelt in een wijk, een klas of een gezin, maar ze kunnen maar een deel van het gesignaleerde probleem zelf oplossen. Veelal blijkt extra inzet, crisisinterventie of contact met andere maatschappelijke organisaties om allerlei redenen niet mogelijk. Afzonderlijk van elkaar nemen de traditionele sectoren zorg, welzijn, wonen, onderwijs, veiligheid en maatschappelijke hulpverlening dappere maatregelen om de crisis op te lossen. Dat siert ze: je hangt je vuile was niet buiten. Het is echter ook een gemiste kans.

Dat moet toch anders kunnen?
Veel maatschappelijke organisaties organiseren hun maatschappelijke diensten graag dichter bij de consument. Dat belooft veel. Helaas gaan de initiatieven vaak gepaard met de inzet van extra overleg, extra middelen en extra mensen. Wij zien mogelijkheden om meer maatschappelijk maatwerk te leveren met minder middelen. Hoe? Door maatschappelijke organisaties van bovenaf te ‘ontkokeren’.

Het basisidee: we delen specialisten
Het lijkt alsof de sectoren er alleen voor staan, terwijl ze allemaal hetzelfde probleem ervaren: een tekort aan mensen en geld. Met meer geld zijn de problemen nog niet opgelost. Wij zien een belofte in de ‘deel-economie’. Als we woningen, auto’s en gereedschap kunnen delen, zouden we dan niet ook personeel kunnen delen? Op dit moment heeft iedere ‘koker’ zijn eigen management, staf, administratie en facilitaire diensten. Wij denken dat het probleem aan te pakken is door dwars door te kokers heen te organiseren en specialisten te delen. Een woningcorporatie is bijvoorbeeld thuis in vastgoedbeheer. De vastgoedmanager van een corporatie doet het vastgoedbeheer er van een zorginstelling zo bij. Dat is een stuk efficiënter dan als de zorginstelling zijn eigen vastgoedstaf moet opzetten. Op dezelfde manier zou de communicatiemanager van de zorginstelling ook de communicatieopgaven van een woningcorporatie kunnen overzien en koopt een inkoper net zo makkelijk incontinentieluiers als bouwmaterialen.

‘Ontkokeren’ belooft soepel samenwerkende maatschappelijke organisaties, gefocust op resultaat voor de bewoner of cliënt. Wij organiseren binnenkort een bijeenkomst. Wilt u zich direct aanmelden? Mail Virve Biermans.

Meer lezen of meedenken? Ga naar: Ontkokeren, denkt u mee?

Virve Biermans

Meer weten?

Virve vertelt je er graag meer over.

06 4873 2057

v.biermans@vannimwegen.nl