Meedoen is makkelijker

Bij participatie zien we dat het moeilijk is om mensen te vinden die willen meedenken en meedoen als ze zelf geen problemen ervaren. Als er wel iets speelt zijn veel meer mensen bereid om mee te denken en mee te doen.

30 maart 2020

De huidige situatie is daarmee een kans om de participatie van huurders te versterken. Contacten bij woningcorporaties meldden ons dat:

  • Er extra aandacht is voor oudere en kwetsbare huurders. Zij krijgen een telefoontje en de verhuurder vraagt of mensen hulp nodig hebben. Corporatie Mooiland opent bijvoorbeeld de kletslijn. Het KCC heeft het vrij rustig en nodigt daarom mensen uit hen te bellen voor gewoon een praatje pot. Salland Wonen belt mensen gericht thuis op.
  • De corporatie extra schoonmaakt in woongebouwen of het mogelijk maakt dat bewoners zelf extra schoonmaken door wekelijks schoonmaakmiddelen in de hal van woongebouwen neer te zetten.
  • Veel leuke initiatieven ontstaan: Een bloemetje brengen, corporatiemedewerkers die zingen voor hun huurders en activiteiten organiseren. De bekendste daarvan is de flatbingo van Talis.
  • Actieve bewonersgroepen en bewonerscommissies wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden, oog te hebben voor kwetsbare bewoners en aan de bel te trekken als het nodig is.
  • Bewoners op borden in de hal hulp kunnen aanbieden en vragen.
  • Verhuurders extra containers neerzetten, zodat bewoners die hun huis, tuin of woonomgeving opruimen, hun afval kwijt kunnen.
  • Verhuurders bewonersinitiatieven ondersteunen, zoals het rondrijden van de vrijwilligers van de Flatradio.

Zorg niet alleen voor, zorg vooral ook dat…
In de manier waarop verhuurders helpen zit een afweging. Zorg je voor je bewoners en laat je als corporatie extra schoonmaken, of maak je het mogelijk dat bewoners zelf extra schoonmaken?

Bel je als verhuurder zelf je kwetsbare huurders of vraag je buurtbewoners om dit te doen? Organiseer je zelf een digitale bingo, of help je een bewoner op weg die dit wil doen?

Als je participatie wilt versterken zit je meer op je handen en kies je consequent voor de tweede optie. Huurders kunnen echt veel zelf en waarderen dat zelf doen ook. Voorkom dat je huurders ‘bekleutert’, dan weet je zeker dat ze steeds minder mee zullen doen!

We helpen je graag met de afweging! Bel Harry Vlaar voor het vernieuwen van je participatiebeleid.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

06 5181 3161

h.vlaar@vannimwegen.nl