Masterclasses en meetings voor de RvC

Vannimwegen heeft een uitgebreid incompany aanbod met masterclasses, meetings, opleidingen, trainingen en evaluatie-instrumenten, ook online.

24 november 2020

Sinds vele jaren traint Vannimwegen RvC’s van woningcorporaties op verschillende terreinen. Dat doen we als adviseur, maar ook als trainer. Het gaat om kennis, om toetsings- en toezichtkaders en om vaardigheid als commissaris. Terecht komt daarbij aan de orde welke rol de RvC speelt bij inhoudelijke vraagstukken.

Aanbod masterclasses
Denk onder andere aan masterclasses op het gebied van:

  • fusie en samenwerking
  • vastgoedstrategie en portefeuillemanagement
  • positionering en profilering woningcorporaties
  • toekomstscenario’s voor woningcorporaties
  • participatie, formele en informele participatie van huurders stakeholdermanagement

Statuten
Steeds vaker ontwikkelen corporaties kaders voor besluitvorming. Soms landen die in zogenaamde statuten, zoals een investeringsstatuut, een vastgoedstatuut of een treasurystatuut. Zoals de term ‘statuut’ al aangeeft is het een formeel document waarin de vereisten staan waar een investering in de basis aan moet voldoen. Vannimwegen traint de RvC, zowel op inhoud als op het gebruik van het instrument als toetsingskader.

Betrek de RvC bij het ondernemingsplan
Het is belangrijk om de RvC te betrekken bij een nieuw ondernemingsplan. Regelmatig krijgen we de vraag wanneer je de RvC bij een dergelijk proces betrekt. Natuurlijk is de werkorganisatie met aan het hoofd de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de totstandkoming en voor de inhoud van een dergelijk plan. Wij vinden het echter verstandig om de RvC in een vroeg stadium te betrekken. Onze redenen:

A. RvC leden hebben, zeker in een divers samengesteld college, ruime ervaring met en kennis van maatschappelijk-bestuurlijke vraagstukken. Die kwaliteiten wil je maar al te graag benutten!

B. Steeds meer RvC leden zijn geworven naast hun generalistische kijk en collegiale vaardigheid, op inhoudelijke domeinen. Ook die kennis van de inhoud kan heel nuttig zijn voor het plan.

C.De RvC keurt het plan met de impliciete koers van de organisatie goed. Bij haar rol past dat ze zich ervan vergewist hoe de ontwikkelingen in de omgeving van de corporatie zijn meegenomen en gewogen. En met welke betrokkenheid welke stakeholders het plan tot stand is gekomen. Het is zinvol de verwachtingen over betrokkenheid, aanpak en inhoud vooraf met de RvC te bespreken, zodat ze niet achteraf of in de loop van het proces worden verrast.

Al deze aspecten verwerkten we in een masterclass/training voor RvC- leden.

Mario Damen

Meer weten?

Mario of Erik-Jan vertelt je er graag meer over.

Mario (06) 22 24 47 66
Erik-Jan (06) 55 36 18 60

m.damen@vannimwegen.nl
ej.hopstaken@vannimwegen.nl