Karin Waldram: interim manager Strategie en Organisatie bij Woonzorg Nederland

Karin Waldram is sinds juni 2021 interim manager Strategie en Organisatie bij Woonzorg Nederland en komt regelmatig ‘thuis’ bij Vannimwegen met enthousiaste verhalen. Hoe komt dat?

18 april 2022

“Ik ben inderdaad heel enthousiast over deze interim rol! Dat komt enerzijds door de organisatie zelf. Woonzorg neemt in het corporatielandschap een bijzondere plek in door het landelijke werkgebied en de focus op seniorenhuisvesting. Ik ben onder de indruk van de dynamiek en ambitie binnen Woonzorg en de intrinsieke wil bij veel van mijn tijdelijke collega’s om maatschappelijk van betekenis te zijn. Ik ervaar het als een heel energieke, creatieve en kleurrijke organisatie waar ik me goed thuis voel.

Daarnaast heb ik aan twee kanten een heel leuk team: het team Strategie en Organisatie natuurlijk, en het managementteam waar ik onderdeel van uitmaak.”

Hoe beweeg jij je in die twee teams? Ik kan me voorstellen dat dat verschilt?
“Ja, dat klopt. Aan het ene team geef ik leiding. Natuurlijk bestaat dat team vooral uit interne adviseurs en experts die hun eigen inhoudelijke vak goed verstaan en die zelf prima weten wat ze moeten doen. Dus mijn voornaamste rol voor hen is vragen wat zij nodig hebben en hoe ik ze (vooruit) kan helpen. Soms ben ik praatpaal of klankbord en vaak – en graag – coach ik ze in het goed nemen van die rol als intern strategisch adviseur en expert. Maar ik ben ook niet bang om besluiten te nemen of dingen te doorbreken. Dus ik help ze ook door prioriteiten te stellen, knopen door te hakken of zaken ‘die altijd zo gaan’ binnen Woonzorg anders te benaderen.

Dat laatste is ook een deel van mijn rol binnen het managementteam. Ik ben daar tijdelijk, dus ik probeer niet heel dominant aanwezig te zijn of een groot stempel te drukken op het team. Maar ik wil wel benoemen, of vragen, wat me bevreemdt. En andere oplossingen of zienswijzen inbrengen. Omdat ik denk – en zij gelukkig ook – dat de blik van een buitenstaander dingen zichtbaar kan maken en los kan trekken. Die rol vervul ik graag. Tegelijk vind ik het belangrijk om wel degelijk onderdeel te zijn van het geheel. We zijn met elkaar verantwoordelijk en ik vind het opbouwen van goede relaties ook echt leuk en essentieel voor mijn eigen functioneren en welbevinden. Het is dus voor mij fijn dat in beide teams zulke leuke mensen zitten.”

Zijn er ook dingen niet leuk? Of dingen die je – misschien ook van jezelf – tegenvallen?
“Haha natuurlijk! Ik vind het confronterend om te ervaren hoe snel je het ‘te druk’ kunt hebben en dat je dat, zelfs in de rol van MT-lid, niet altijd kunt beïnvloeden. Ook heb ik weinig met alle systemische en administratieve verplichtingen die bij zo’n functie horen. Maar het belangrijkste is dat ik gewend ben om projectmatig te werken, pragmatisch problemen op te lossen en naar een tamelijk helder resultaat – zoals een fusie of een ondernemingsplan – toe te werken. Daarbij heb ik veel zelf in de hand en werk ik zelf ook veel uit. In deze functie ben ik meer de regisseur over een complex geheel en een veelheid aan onderwerpen. Dus mijn team werkt vooral naar de resultaten toe. Gelukkig vragen ze me soms wel om met hen een probleem op te lossen.”

Een gewetensvraag dan over je volgende klus: liever een interim klus of liever een project?
“Hm. Flauw misschien, maar graag een interimklus van een dag of 3 per week, zodat ik wel echt ergens onderdeel van ben en iets kan neerzetten, met daarnaast een mooi project. En dan beide een beetje flexibel in te vullen in de tijd. 😊”

Karin Waldram

Meer weten?

Karin vertelt je graag meer.

06 55 36 18 54

k.waldram@vannimwegen.nl