Interim-bestuurder op expeditie

Rob van Beek is onder meer actief als interim directeur-bestuurder bij corporaties. Hij vindt het mooie van het interim-vak dat je de leerervaringen in een opdracht weer toe kunt passen in een volgende interim-opdracht. Je kookt in verschillende keukens en de gerechten worden steeds smakelijker.

26 april 2021

Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde expeditie-aanpak. Binnen een organisatie zien we vaak ingesleten patronen. We doen de dingen zoals we gewend zijn om ze te doen. Maar vaak kan het effectiever, efficiënter en vooral leuker. We kunnen het ontdekken via een expeditie-aanpak.

© 2021 | De Goede Woning

Expeditie RED
Rob werkte aan Expeditie RED bij de gemeente Breda. Daar speelde een organisatieontwikkeling binnen het Ruimtelijk Economisch Domein. Deze was gericht op meer opgavegericht werken, een betere interne samenwerking en meer van buiten naar binnen werken in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet. Een fundamentele organisatieontwikkeling, niet zo zeer in de structuur maar wel in de manier van werken. We zochten inspiratie en keken naar trends, ontwikkelingen en behoeften op verschillende schaalniveaus. Wat zijn de belangrijkste trends ‘wereldwijd’, hoe werkt dat door op Breda en wat wil Breda bereiken? Wat betekent dat voor de gemeentelijke organisatie en tenslotte wat vraagt dat van iedere individuele medewerker.

De Goede Woning
Op dit moment is Rob interim-bestuurder van wooncorporatie De Goede Woning in Apeldoorn. Ook daar is hij een expeditie gestart. Onderdelen daarvan zijn de binnenwereld (de eigen organisatie), de buitenwereld (het maatschappelijk presteren) en mijn eigen wereld (de persoonlijke bijdrage van iedere collega).

Expeditieteam
Een expeditieteam stuurt het proces. Daarin zitten vertegenwoordigers vanuit managementteam, staf en ondernemingsraad. Rob is als bestuurder eindverantwoordelijk en is een boegbeeld van de expeditie, maar speelt op de inhoud geen dominante rol. De communicatieadviseur is expeditieleider. Dat geeft een mooie verdeling.

Op dit moment heeft ongeveer de helft van de medewerkers een actieve rol in de expeditie. Daarnaast is er een rol voor de huurdersorganisatie ‘de Sleutel’ en de rvc.

Thema's
De verschillende thema’s van de expeditie worden door een duo vanuit het expeditieteam getrokken. Zij betrekken collega’s vanuit de verschillende afdelingen. De verschillende themagroepen werken volgens een vast stramien:

  • waar staan we nu?
  • waar willen we naar toe?
  • wat houdt ons tegen?
  • hoe overwinnen we dat?

We houden de aanpak ‘licht’. Dus, geen zware formats, wel korte bijeenkomsten en ruimte voor de deelnemers. Samen op expeditie geeft energie!

Vliegwiel
Een expeditie-aanpak kan een vliegwiel zijn voor verandering. Dat is één van de vier toegevoegde waarden van een interim manager. Rob schreef erover in de nieuwsbrief van september 2020. De toegevoegde waarde van een interim bestuurder vat rob daar als volgt samen: Fris en objectief, vreemde ogen dwingen, vliegwiel voor verandering, combinatie van interim en inhoudelijk advies.

Rob van Beek

Meer weten?

Rob vertelt je graag meer.

06 15 83 24 32

r.van.beek@vannimwegen.nl