Een interimmanager doet goed

Rob van Beek was als interim actief in de rol van directeur-bestuurder bij corporaties, als directeur of manager bij gemeenten en als procesmanager bij complexe opgaven.

Projectdetails

Opdrachtgever: diverse corporaties en gemeenten
Focusthema: interim

Adviseur(s): Rob van Beek

“Verschillende rollen, maar de toegevoegde waarde is vergelijkbaar.”

De klantvraag

Rob van Beek is als interim actief in de rol van directeur-bestuurder bij corporaties, als directeur of manager bij gemeenten en als procesmanager bij complexe opgaven. Dat zijn verschillende rollen met vaak ook verschillende opgaven, maar de toegevoegde waarde is vergelijkbaar. Rob vat ze samen als:
  • Fris en objectief
  • Vreemde ogen dwingen
  • Vliegwiel voor verandering
  • Combinatie van interim en inhoudelijk advies

De aanpak

Fris en objectief
Als interim managers zijn wij getraind om een situatie snel eigen te maken. We kijken met een frisse blik, los van historie en interne verhoudingen. Dat maakt dat wij de situatie objectief beoordelen en daarnaar handelen. Uiteraard in overleg met de opdrachtgever.

Rob deed dat regelmatig als interim bestuurder van een woningcorporatie. Zo’n ‘overbruggingsperiode’ leent zich bij uitstek om de balans op te maken van de situatie en te beoordelen waaraan behoefte is. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op veranderingen in de organisatie of een professionaliseringsslag op een bepaald terrein.

Vreemde ogen dwingen
Interim managers hebben vaak een rol met een specifieke opdracht. Dikwijls is er een natuurlijke acceptatie binnen een organisatie. Je huurt die interimmer immers niet voor niets in. In combinatie met de frisse en onafhankelijke blik kunnen de vreemde ogen vaak ‘dwingen’.

Rob deed dat bijvoorbeeld in zijn rol als dealmaker van de Regio Deal Veluwe. Binnen een termijn van enkele maanden moest hij een deal voorbereiden, waarover overeenstemming tussen de betrokken partijen nodig was. In totaal zo’n 40 partijen. Dan helpt het als de externe (proces)manager ook ‘afdwingt’ dat er een resultaat tot stand komt.

Vliegwiel voor verandering
Als interim managers versterken wij een organisatie voor een beperkte periode. We komen en we gaan ook weer weg. Dat impliceert tijdelijkheid en daarmee een zekere onafhankelijkheid. Daarin ligt vaak de basis om een verandering in gang te zetten. Een verandering die beklijft en doorwerkt als de interimmanager vertrokken is.

Rob stond mede aan de basis van een verandering als interim manager van de afdeling Ruimte en Vastgoed Ontwikkeling van de gemeente Breda. Daar speelde een organisatieontwikkeling binnen het Ruimtelijk Economisch Domein. Deze richtte zich op meer opgavegericht werken, een betere interne samenwerking en meer van buiten naar binnen werken in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet. Een fundamentele organisatieontwikkeling, niet zo zeer in de structuur maar wel in de manier van werken. Zo’n fundamentele verandering kost tijd. Rob zette -samen met het MT- het nodige in gang. Dat werkte door toen hij weer vertrokken was.

Combinatie van interim en inhoudelijk advies
Vannimwegen is als adviesbureau thuis in de maatschappelijke sector van gemeenten en woningcorporaties. Bij interim opdrachten in deze sectoren kunnen we dit verrijken met inhoudelijk advies. Dat kan het advies zijn van de interim manager zelf, maar evengoed, snel en laagdrempelig van een collega adviseur.

Rob deed dat bijvoorbeeld als gebiedsmanager van de wijk Keizerslanden in Deventer. Door zijn persoonlijke ervaring en de brede ervaring van Vannimwegen met stedelijke vernieuwing kon Rob hier prima een interim procesrol combineren met inhoudelijke adviezen. Bijvoorbeeld over het participatieproces m.b.t. een aan te leggen park en over het programma in een aantal buurten.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je graag meer.

06 55 36 18 60

ej.hopstaken@vannimwegen.nl