Inspirerend voorbeeld: een ton voor groene huurdersideeën!

“Wij hebben een ton, heeft u ideeën?” Dunavie, woningcorporatie in Katwijk, maakt duurzaamheid tastbaar door huurders zelf met groene verbeterideeën te laten komen. Die mogen ze vervolgens, met hulp van Dunavie, uitvoeren. En met succes: De Groene Ton resulteert in kleine en grote verbeteringen in en om het huis.

28 november 2021

Remko Adema, portefeuilleadviseur bij Dunavie, vertelt. “Vanuit onze visie ‘Duurzaam Dunavie’ zijn we hard bezig met een energieneutrale woningvoorraad, duurzame nieuwbouw en isolatie. Daar gaan miljoenen heen. Maar: dat zijn doelen die misschien een beetje over de hoofden van de huurders heengaan. Bewustwording en gedragsverandering zijn heel belangrijk, maar hoe krijgen we huurders daarop ‘aan’? Daar kwam De Groene Ton vandaan.”

De Groene Ton
De Groene Ton is – de naam zegt het al – “100.000 keer een euro, die we kunnen uitgeven aan groene ideeën direct bij de huurder thuis.” Huurders dienen zelf hun groene ideeën in. Samen met de gemeente en huurderskoepel beoordeelt Dunavie de ideeën. Er zijn een paar spelregels. Zo voert Dunavie liefst meerdere kleine ideeën uit, in plaats van één groot idee. En de ideeën moeten bijdragen aan doelen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en gedragsverandering.

Het einddoel is dat duurzaamheid onder een grote groep huurders gaat leven. En dat valt in goede aarde, benadrukt Remko: “vergis je niet, hoor. Er zijn onder de huurders al heel wat mensen die begaan zijn met duurzaamheid en daar echt al veel aan doen. Bijvoorbeeld met geveltuintjes!”

De ideeën
De ideeënbus voor De Groene Ton ging begin 2021 ‘open’. Er kwamen 46 ideeën binnen. De helft is al uitgevoerd. Huurders kregen bijvoorbeeld een regenton, insectenhotel of een Groene Meter in huis. Er zijn ook grotere projecten gestart, zoals een moestuinproject en een struikroof-actie. En medewerkers van Dunavie staken samen met bewoners en hovenier de handen uit de mouwen bij het poten van bollenperken in de Molenwijk. Remko voegt toe: “juist omdat zo’n initiatief vanuit de huurders zelf komt vinden die het gaaf, en kun je er ook op rekenen dat het langer goed blijft gaan.”

Andere ideeën wachten nog op uitvoering. Die zijn vaak meer gelaagd: ze combineren bijvoorbeeld groentegels, regentonnen en nieuwe bomen op dezelfde plek. “We willen nuchter blijven. Dan wil je eerst ter plaatse kijken: wat is hier logisch, en wanneer? En je hebt manschappen nodig, die aan zo’n idee gaan trekken.”

De organisatie mee
Remko legt uit dat de ‘manschappen’, zoals de buurtbeheerders van Dunavie, steeds meer de lol van de groene ideeën inzien. “Ze voelen dat het mag, dat het prioriteit heeft op papier én in de praktijk. En ze zien dat het lukt, dat het succes heeft waar huurders, collega’s en leidinggevenden blij mee zijn.”

Succes werkt dus aanstekelijk: “twee tuinprojecten lopen al, geïnitieerd vanuit huurders en gefinancierd vanuit De Groene Ton.Soms in samenwerking met Leefbaarheid, soms zelfs in samenwerking met de gemeente. Dat is supergaaf. En het zorgt ervoor dat andere buurtbeheerders denken: ‘wacht even, dat kan ik ook, want ik heb ook zo’n plek waar echt iets moet gebeuren!’”

De Ton rolt door
Remko concludeert dat De Groene Ton een geslaagd experiment is. Het raakt huurders op de goede manier, inspireert en leidt tot voldoende initiatief. En de ideeën zijn precies gericht op de doelen. Remko ziet échte participatie: huurders hebben niet het idee dat ze in een spel zitten waarin Dunavie de uitkomst al bepaalde, maar zien juist hun eigen ideeën werkelijkheid worden door het contact met Dunavie.

Volgend jaar maakt Dunavie weer een ton beschikbaar. Zoals Remko zegt: “De Groene Ton rolt door!”

Anne van Tatenhove

Meer weten?

Anne vertelt je er graag meer over.

06 18 13 63 28

a.van.tatenhove@vannimwegen.nl