Hooggespannen verwachtingen

Eindelijk keert het tij. Niet in het minst dankzij een brede maatschappelijke verontwaardiging over #wooncrisis en massa’s mensen op straat voor #ikwileenhuis. #stopdeverhuurderheffing lijkt een feit. En meer dan dat nog lijkt in Den Haag ruimte voor het besef dat woningcorporaties meer zijn dan alleen huisvester van armen. Fijn, die erkenning. Dat verdient de volkshuisvesting.

25 januari 2022

Het dwingt corporaties echter ook tot herijken van de eigen overtuigingen en taakopvatting. Het afgelopen decennium zette menig verhuurder de tering naar de nering en regeerden doelmatigheid en efficiency.

Verwachtingen
En nu zijn de verwachtingen hooggespannen. Bondgenoten in het maatschappelijk middenveld hopen op de terugkeer van een daadkrachtig investerende partner. “Wij zien liever een woningcorporatie dan een marktpartij als verhuurder”, sprak een zorgbestuurder uit Twente in een interview dat ik recent met hem had. “De zorgbehoefte in corporatiewoningen is lager. Kwetsbare huurders hoeven zich niet ook nog zorgen te maken over tocht, schimmel en hoge energierekeningen.” Woningzoekenden en huurders schreeuwden om een einde aan de verhuurderheffing. Ze hopen nu op versnelling in het beschikbaar komen van nieuwe huur- en koopwoningen. En in wijken en buurten waar wij huisbezoeken doen, hopen huurders op meer inzet van hun verhuurder bij armoede, overlast van verwarde en ontspoorde huurders. Gemeenten tenslotte hopen op versnellen van woningbouw tegen een behoorlijke grondopbrengst. De verwachtingen zijn kortom hooggespannen.

Afwachten of leiding nemen
Het dwingt management, bestuur en RvC tot plaats bepalen: Wacht ik op verzoek van bijvoorbeeld mijn gemeente of neem ik zelf de leiding? Blijf ik mij vooral focussen op woningbeheer of investeer ik ook weer in wonen en leefbaarheid? Blijf ik netjes binnen alle grenzen die toezichthouders stellen of loop ik bewust op en over de grenzen om ze op te rekken? Bestuur en toezicht zijn aan zet, te beginnen met introspectie. Stel jezelf als lid van de bestuurlijke unit de vraag of je paradigma, je overtuigingen, je voorkeursstijl van handelen en je organisatiestrategie voldoen voor het komend decennium.

En wacht niet te lang… de buitenwereld snakt naar goed nieuws! Vannimwegenadviseurs helpen je graag het gesprek over visie, missie, strategie en positionering te (bege-)leiden en vervolgens de benodigde organisatorische veranderingen te ontwerpen en te implementeren. Alles in nauw contact natuurlijk met stakeholders en klanten.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over.

06 55 36 18 60

ej.hopstaken@vannimwegen.nl