Het is weer tijd om het jaarverslag te maken: Hoe leuk is dat!

Simone Bes is communicatieadviseur en tekstschrijver bij Vannimwegen. Ieder jaar rond deze tijd helpt ze corporaties met hun jaarverslag. Soms verzorgt ze alleen eindredactie, vaak leidt ze het project en verzamelt ze de info vanuit de organisatie. ‘Met de blik van een buitenstaander zorg ik ervoor dat de teksten begrijpelijk en leesbaar zijn. Dat het jaarverslag transparantie biedt in voornemens en behaalde resultaten. En dat cijfers en teksten consequent zijn en op elkaar aansluiten.’

23 januari 2019

Het jaarverslag: een terugkerende verplichting, die veel tijd kost en waar meer bij komt kijken dan je zou denken. Corporaties schakelen graag externe ondersteuning in. Voor de capaciteit, maar ook om een goed product te kunnen verzorgen. ‘Ieder jaar zitten er wijzigingen in de checklist van de accountants. Ik zorg ervoor dat alles erin staat wat erin moet. Ook ben ik heel scherp in de koppeling voornemens – resultaten. Eigenlijk is dat de kern van het jaarverslag: wat was de corporatie van plan en wat is er daadwerkelijk van gerealiseerd. Of niet, en hoe kwam dat dan.’

Coördinatie hele traject
Simone coördineert graag het hele traject, beginnend bij het ophalen van informatie uit de organisatie. ‘Lang niet alles is relevant voor het jaarverslag. Vaak willen medewerkers hun beleid uitleggen of uitgebreid vertellen hoe nieuwe wetgeving in elkaar steekt. Interessant, maar niet in het jaarverslag. Wat ik ook doe en wat goede resultaten geeft, is interviews houden met mensen op sleutelposities en hen aan mij laten vertellen wat ze afgelopen jaar realiseerden. Dat scheelt hen tijd en is voor mij efficiënt werken.’

Koppeling doelen en resultaten
Slimme corporaties zorgen ervoor dat ze al het hele jaar rond informatie verzamelen voor het jaarverslag. Gestructureerd en ‘smart’. Simone: ‘Als je goede T- of Q-rapportages maakt en bijhoudt, je jaarplannen en kpi’s monitort, is het voor het jaarverslag relatief weinig werk. Daarmee zorg je ook dat doelen en resultaten op alle niveaus gekoppeld worden.’

Ondersteuning en/of advies
Wie op zoek is naar ondersteuning met zijn jaarverslag, of advies wil over de aanpak, is bij Simone aan het juiste adres. ‘Het is echt gaaf wat corporaties doen voor de samenleving. Ik vind het erg leuk om dat in beeld te mogen brengen via een mooi en goed leesbaar jaarverslag. Wist je trouwens dat ik heel erg van cijfertjes hou? Zou je misschien niet verwachten van een communicatieadviseur, maar het is echt waar.’ Met dit talent slaagt Simone erin om zelfs de financiële teksten, bijvoorbeeld over treasury, leesbaar en begrijpelijk te maken.

Simone Bes

Meer weten?

Simone vertelt je er graag meer over.

06 2903 5721

s.bes@vannimwegen.nl