Gedragsverandering en nudging

De mens is niet zo rationeel als wij denken. We doen dingen, vertonen gedrag, vanuit gewoontes, intuïtief of onbewust. Denk bijvoorbeeld aan alle dagelijkse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, ontbijten en aan het werk gaan. Maar wellicht pak je uit gewoonte ook altijd de auto om naar je werk te gaan. Wil je bepaald gedrag veranderen, dan is dat nog niet zo makkelijk als je denkt. Simpelweg omdat we niet bij alles wat we doen, nadenken over de handeling en waarom we het doen. En omdat het lastig is gewoontes te doorbreken.

24 maart 2022

Om gedrag effectief te kunnen veranderen heb je inzicht en tools nodig en een methode om het in kaart te brengen. Dat inzicht krijgen, de methode doorlopen en de juiste interventies onderzoeken kost tijd.

Nu kun je in bepaalde situaties gedrag effectief veranderen door een klein duwtje in de goede richting te geven. Door het veranderen van de (fysieke) omgeving of de standaardoptie (default) kun je het gewenste effect bereiken. Maar ook door informatie te vereenvoudigen en framen of door gebruik te maken van sociale normen. Dat noemen we nudging.

We kunnen u versterken op verschillende manieren. Met nudging en gedragsverandering.

NUDGING

Huurder
Als verhuurder wil je graag dat bewoners netjes omgaan met hun woning, het gebouw, de algemene ruimten en de woonomgeving. Hierdoor blijft het leefbaar en veilig. Soms gaat dat niet goed. Dan staat er vuilnis op plekken waar dat niet hoort, ligt er overal zwerfvuil op de grond, zijn galerijen en gangen geblokkeerd, staan brandwerende deuren open, staan er fietsen in het looppad en ga zo maar door. Een op het oog kleine verandering kan dan helpen. Dan breng je op de plek zelf wat kleine, vaak subtiele aanwijzingen aan. Dit noemen we nudging. De subtiele aanwijzingen (nudges) helpen bewoners herinneren het afval even in de container te gooien, hun fiets op de juiste plek te stallen en gangen en galerijen leeg te houden. Maar hoe doe je dat en hoe werkt dat?

Werknemer
Als werkgever wil je graag dat werknemers goed omgaan met hun werkplek, met de privacy en de voorzieningen op kantoor. Hierdoor blijft het gebouw schoon, opgeruimd en blijft de privacy gewaarborgd. Soms gaat dat niet goed. Dan staat er vuile vaat op flexplekken, zijn het altijd dezelfde mensen die de vaatwasser uitruimen en blijven computers met privacygevoelige informatie erop aan staan. Vaak kan nudging dan helpen. Dan breng je op de plek zelf wat kleine, vaak subtiele veranderingen aan. Dit noemen we nudging. Die subtiele aanwijzingen (nudges) helpen gebruikers herinneren hun bureau even op te ruimen aan het einde van de werkdag, hun steentje bij te dragen aan gezamenlijke corvee en zorgvuldig om te gaan met privacy. Maar hoe doe je dat en hoe werkt dat?

Adviseren over en experimenteren met nudging
Op de eerste plaats adviseren wij u graag. Dat doen we door onderzoek ter plaatse. We observeren het gebouw, de omgeving en het gedrag van de gebruiker of bewoner. Op basis daarvan brengen we advies uit.

De volgende stap is dat we een aantal proefopstellingen maken. We brengen bijvoorbeeld belijning aan, of plaatsen borden en andere subtiele nudges in de omgeving.

Door observaties en het meten van de effecten van deze proefopstellingen komen we tot een eindproduct. Dit geven we professioneel vorm en plaatsen we in het gebouw en/of omgeving. Uiteraard professioneel vormgegeven, geproduceerd en desgewenst in uw huisstijl.

Leren over nudging en basisinzichten gedragsverandering
Natuurlijk kunnen wij u en uw medewerkers ook leren hoe zij zelf met gedragsverandering aan de slag kunnen. In een korte training van 2 tot 4 dagdelen leert u:

  • De basisprincipes achter gedragsverandering en nudging
  • Bronnen van weerstand tegen verandering en oplossingen
  • Dat one size does not fit all: Het belang van de maatwerkaanpak.
  • Instrumenten, oplossingen en nudges
  • Een handig stappenplan waarmee u van probleemstelling tot de oplossing komt

Gedragsverandering realiseren
Ook kunnen we, in opdracht van of samen met u, een probleemanalyse opstellen en a.d.h.v. een gedragsveranderingmodel onderzoeken welk doelgedrag u zou willen bereiken, de situatie in kaart brengen, analyseren en vervolgens interventies doen om tot het gewenste doelgedrag te komen.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?Lisa, Harry en Simone denken graag met je mee.

Simone Bes

Meer weten?

Simone vertelt je er graag meer over

06 29 03 57 21

s.bes@vannimwegen.nl