Een andere verhuurder uit de brand helpen? Hoe dan?

Stel je kunt niet voldoende middelen vrij maken om noodzakelijk onderhoud te doen. De redenen daarvoor liggen in het verleden. Slechte keuzes met derivaten, onevenredig getroffen door de verhuurderheffing of anderszins. Vol goede moed ga je aan de slag en nodig je collega’s uit om te helpen. Dat blijkt nog niet zo’n eenvoudige vraag.

21 november 2023

De nood is best duidelijk, maar de oplossing nog niet zo eenvoudig. Aan beide zijden van de vraag om hulp ontstaat een bijzondere dynamiek. De welwillende bestuurder die verkent of zijn of haar corporatie kan helpen ontmoet bezwaren. Die bezwaren zijn zakelijk: holt de hulp onze eigen gezonde bedrijfsvoering niet uit? Maar ook meer emotioneel: wat betekent het voor onze huurders en bewoners?

Zicht op het brede perspectief
Wat dan te doen als hulpbereid bestuurder? De eerste winst is zien dat het niet slechts een zakelijke vraag betreft. Betrokken managers, stafleden, bestuurders, huurdersorganisaties en toezichthouders verdienen zicht op het brede perspectief. Dan bewijst een adviesbureau gespecialiseerd in woningcorporaties als Vannimwegen zijn waarde. Wij snappen de breedte van de vraag, zijn thuis in de boekhouding, de boardroom én in de huiskamer. We analyseren rationeel, verstaan emotie en sentiment én weten erop te handelen.

Zorgen, kansen en betrokkenheid in kaart brengen
We kwamen tot een aanpak waarbij we vooraf, samen met de hulpbereide corporatie, een toetsingskader opstelden. Daarmee nodigden we alle betrokkenen, al voordat Vannimwegen aan het werk ging, uit om te formuleren wat ze nodig hadden om te kunnen beslissen. Vervolgens zochten we samenwerking met de financiële specialisten van collega bureau Finance Ideas. Zij beschikken over breed gebruikte modellen waarmee ze snel op basis van feitelijke informatie de financiële huishouding simuleren in verschillende scenario’s. Ze rekenden drie scenario’s door waarmee de noodlijdende corporatie geholpen was. We interviewden alle betrokkenen van beide corporaties individueel of groepsgewijs en vaak samen met de betrokken bestuurder. We analyseerden de interviews en brachten verslag uit over zorgen, kansen en betrokkenheid.

Zo ontstond een brede rapportage over manieren waarop hulp tot stand kon komen. En voorzien van een advies van beide betrokken bureaus voor een scenario dat het meest effectief is. De aanpak en rapportage maakte de keuze tussen alle varianten doorzichtiger, maar nog niet direct makkelijker.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over.

06 55 36 18 60

ej.hopstaken@vannimwegen.nl