De leefbaarheid gaat achteruit, wat nu?

Het 8 uur journaal opende ermee. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de leefbaarheid in veel buurten met sociale huurwoningen in hoog tempo achteruit gaat.

“Eindelijk erkenning!"riep een woonconsulente en verwoordde daarmee de gevoelens van veel professionals. Om eraan toe te voegen: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een onderzoek nodig is om aan te tonen wat wij al jaren roepen.”

27 februari 2020

Nu gloort hoop dat dit onderzoek en de aandacht die het kreeg, zal leiden tot de ontwikkeling van een aanpak. Maar dat moeten we afwachten. En afwachten is ook wat corporaties lijken te doen. Zo roept Aedes in haar persbericht de overheid en de gemeenten op om in actie te komen: Rijk en gemeenten moeten de handen ineenslaan. Woningcorporaties roepen op tot een verbeterde wijkaanpak en sluiten daar graag bij aan.

Ondertussen?
Corporaties kunnen ondertussen veel zelf doen om de woonkwaliteit van buurten en complexen te verbeteren. Want doen ze alles wat mogelijk is om de leefbaarheid op peil te houden? Ik zie althans nog volop ruimte voor verbetering.

• Nieuwe instrumenten benutten:
In de afgelopen jaren zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de gedragsaanwijzing en beeldkwaliteit. De meeste corporaties benutten deze instrumenten nog niet of onvoldoende.
• Vroegsignalering:
Op het gebied van vroegsignalering kan het nog beter. Met name vaklieden en monteurs die voor leveranciers werken, zoals cv-monteurs, worden niet consequent opgeroepen zorgwekkende signalen door te geven. Ook huisbezoeken bij (nieuwe) huurders blijven nog te vaak achterwege. Hierdoor is ook de voorlichting over woonafspraken nog vaak te mager.
• Schoon, heel en veilig:
Ook op gebied van het onderhoud van woning en woonomgeving valt nog veel te winnen. Ook de onderzoekers wijzen hierop en bevelen aan om de kwaliteit van woningen en woonomgeving te verbeteren.
• Intakes, plaatsing en spreiding:
Het intakegesprek met nieuwe huurders gaat nog te vaak over alleen het inkomen. Ook de sociale aspecten mogen hierin een plaats krijgen. Corporaties volgen bij verhuur nog vaak blind de toewijzingsregels. Ook de onderzoekers bevelen aan om meer de eigen regelruimte te gebruiken, de spreiding van kwetsbare huurders te vergroten door huurprijzen aan te passen en om kwetsbare kandidaat huurders te adviseren om woningen in kwetsbare complexen niet te gaan huren.
• Investeren in de samenwerking:
Zoek gemeenten en maatschappelijke organisaties op en bespreek wat er wel kan. Kijk of er convenanten nodig zijn om informatie te delen die nodig is voor een slagvaardige aanpak.


Investeren in grip op Leefbaarheid werkt
Wij zien in de praktijk dat corporaties die proactief en integraal werken aan leefbaarheid veel meer in control zijn. Hierdoor worden ze minder verrast door overlast en verloedering. Ook hebben ze minder herstelkosten en is de tevredenheid van huurders en medewerkers hoger.

Wij helpen corporaties graag op weg. We hebben instrumenten in huis, zoals de Sociale Basiskwaliteit, waarmee we snel de interne processen in kaart brengen en verbeteren. Ook hebben we ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van bijeenkomsten met gemeenten, huurders en zorgpartijen.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

06 5181 3161

h.vlaar@vannimwegen.nl