De interne organisatie van een wooncoöperatie

Met een wooncoöperatie zijn bewoners in staat om gezamenlijk het onderhoud en beheer van hun woningen vorm te geven. Maar het vraagt ook wat van de interne organisatie.

25 april 2023

Sinds de komst van de wooncoöperatie in de Woningwet 2015 staat de woongemeenschap weer volledig op de kaart. Steeds meer bewoners maken de keus om met elkaar hun woonomgeving vorm te geven. Dit ontstaat vaak uit sociale, ecologische, financiële of praktische redenen.

Veel variaties
De wooncoöperatie kent vele vormen. Zo zijn er varianten van koop en huur, kan het eigendom volledig bij de wooncoöperatie liggen of is een externe partij (vaak een corporatie) eigenaar van het complex. Ook de rechtsvormen zijn verschillend. We komen in de praktijk voorbeelden tegen van stichtingen, verenigingen en (heel soms) een coöperatie. Anders dan het woord wooncoöperatie doet vermoeden is het meestal geen echte coöperatie (de juridische term voor de coöperatieve vereniging).

Vaak is de wooncoöperatie een vereniging
De meeste wooncoöperaties zijn verenigingen, net zoals bijvoorbeeld een sport-, muziek- of studievereniging.

De keuze voor een vereniging is ook verklaarbaar. Zo heeft een vereniging (anders dan een stichting) leden en kunnen bewoners, als lid, dus direct invloed uitoefenen op het handelen van de wooncoöperatie. Het biedt de mogelijkheid om de organisatie horizontaal in te richten, iets dat veel wooncoöperaties belangrijk is.

Daarnaast heeft de rechtsvorm coöperatie ook fiscale gevolgen, die vaak nadelig uitpakken voor bewoners.

Interne organisatie
Ongeacht de vorm is de interne organisatie heel belangrijk bij de start van een wooncoöperatie. Zo zullen de bewoners na moeten denken over de governance, de wijze waarop bewoners (en of andere partijen) invloed uit kunnen oefenen en de manier waarop controle kan plaatsvinden op deze invloed. Dit alles moet een plek krijgen in de statuten en eventueel het huishoudelijk reglement. Maar nog belangrijker, de uitgangspunten moeten doorleefd worden door de mensen om wie het gaat. Het is dus essentieel dat er keuzes gemaakt worden die aansluiten bij de intrinsieke ideeën en opvattingen van bewoners.

Start in de initiatieffase
De interne organisatiestructuur vraagt al aandacht in de initiatieffase en werkt door in de realisatie- en beheerfase. Immers vormen de keuzes rondom de interne organisatiestructuur straks mede het fundament van de wooncoöperatie. Niet iets om lichtzinnig mee om te gaan. Zorg daarom dat je in de initiatieffase al vroeg stappen hierin maakt.

Hulp nodig? Vraag ons gerust om mee te kijken.

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren vertelt je er graag meer over

06 41 69 52 85

w.van.hoof@vannimwegen.nl