De huurder als digitale hulpopzichter

In het werkend leven zien we een explosie van het gebruik van Teams en Zoom. Digitaal vergaderen is in één klap de standaard. Dat kan ook in het contact met huurders.

30 maart 2020

Veel huurders hebben een smartphone en gebruiken de berichtenservice WhatsApp. Meer huurders gingen ook al bellen via Whatsapp, al dan niet met videobeeld. Het is kosteloos als het via de WiFi gaat. Niet iedereen is gewend om een videogesprek te voeren maar instructies zijn snel gevonden, bijvoorbeeld op Seniorenweb.

Melding via WhatsApp
Stimuleer dat huurders een onderhoudsklacht melden via WhatsApp. Ze kunnen met WhatsApp bellen en vervolgens via hetzelfde gesprek laten zien wat er aan de hand is. Datzelfde geldt voor meldingen over vervuiling of vernielingen in de woonomgeving. Het spaart fysiek contact met een opzichter of huismeester. En als de aannemer op dezelfde manier werkt, scheelt het waarschijnlijk in het aantal verkeerd begrepen meldingen.

Contact is waardevol
Juist nu is contact waardevol. Vraag huurders bij contact naar zijn/haar eigen welzijn en ook naar die van de omgeving. Zo houdt de verhuurder zicht op de sociale dynamiek in buurten en complexen. Gebruik WhatsApp voor overleg met huurders(commissies). Een WhatsApp videogesprek kan ook met zijn vieren, al vergt dat wel de nodige discipline. Daag groepen uit om via Zoom te vergaderen of creëer een chat- of WhatsApp-functie op je eigen corporatiewebsite.

Nu schakelen we om naar digitaal!

Trevor James

Meer weten?

Trevor vertelt je graag meer.

06 5536 1862

t.james@vannimwegen.nl