Bouwen aan thuis: een reflectie op de Staat van de corporatiesector

Een frisse kijk op volkshuisvesting: waarom 'thuis' het nieuwe uitgangspunt moet zijn in de corporatiesector. Samenwerken aan meer dan alleen stenen.

25 maart 2024

In de recente publicatie over de Staat van de corporatiesector wordt de term 'thuis' niet één keer genoemd. En komt het woord 'huis' slechts één keer voor en dan ook nog in een minder positieve context: er wordt een situatie aangehaald waarbij iemand uit zijn huis werd gezet. Het roept de vraag op of de Aw (en daarmee de corporatiesector) zich niet veel meer moet richten op het bouwen van ‘thuissituaties’ in plaats van het bouwen van woningen of het behalen/beoordelen van financieel rendement.

Wat is een thuis
Een thuis omvat gevoelens van veiligheid en geborgenheid. Het hebben van een thuis draagt bij aan het welzijn van de bewoners en de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarom pleiten wij ervoor om breder te kijken dan enkel naar de bouw van nieuwe woningen. En bij een focus op 'thuis' helpt ook de aandacht voor woonconcepten die meerwaarde creëren voor woningzoekenden.

Welzijn en geluk
Een thuis is veel meer dan alleen de muren en het dak van een woning waar de corporatie huur voor ontvangt. Het is een plaats waar veiligheid, geborgenheid en persoonlijke verbondenheid samenkomen, essentiële elementen voor welzijn en geluk. Deze aspecten zijn cruciaal voor het bevorderen van leefbare buurten en het ondersteunen van een gezond leven. Daarom is het belangrijk dat we bij het beoordelen van de corporatiesector de focus op 'thuis' leggen. Hiermee verleggen we de aandacht van vier muren met een dak erboven naar het creëren van ruimtes die echt tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van bewoners.

VN-rapport ondersteunt onze aandacht voor thuis
Dit sluit ook aan bij de bevindingen uit het onlangs gepresenteerde rapport van de Speciale Rapporteur van de VN. Hierin benoemt hij expliciet de toegevoegde waarde van projecten zoals W1555 en Boschgaard. Deze beheercoöperaties worden aangehaald als voorbeelden van hoe de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenschappen tot innovatieve woonoplossingen kunnen leiden, waarbij niet alleen de fysieke structuur, maar juist het vormen van een gemeenschap en het creëren van een gevoel van thuis centraal staat. De succesvolle aanpak van deze projecten toont aan dat wanneer corporaties en gemeenschappen samenwerken, ze niet alleen huizen bouwen, maar daadwerkelijk bijdragen aan het vormen van betekenisvolle, ondersteunende gemeenschappen. Dit onderstreept het belang van het nastreven van een breder begrip van wonen.

Het simpelweg verhogen van het aantal woningen is niet dé oplossing, niet voor ons woningtekort en zeker niet voor andere maatschappelijke uitdagingen.

Samen verkennen
We nodigen de sector uit om samen met ons te verkennen hoe we de focus meer kunnen leggen op het creëren van een echt thuisgevoel dat ontstaat door in te zetten op de kwaliteit van leven die onze sociale huurwoningen en de gemeenschappen eromheen kunnen bieden. Om zo meer betekenis te kunnen geven.

Oproep Aw
En laten we de Aw oproepen om niet alleen te kijken naar het fysieke en financiële aspect van het woningtekort, maar om te kijken naar hoe we voor iedereen een gevoel van thuis kunnen realiseren. Dit krijgt wat ons betreft nog meer waarde als het hand in hand gaan met aandacht voor de totstandkoming van gemeenschappen, zoals dat bij W1555 en Boschgaard gebeurde.

Bij jouw thuis of bij ons thuis
Eens verder kletsen over hoe je als corporatie de behoefte van het thuis gevoel onder huurders of woningzoekende in beeld kan brengen? Of over wat je als corporatie kan doen voor bestaande of nieuwe gemeenschappen, zoals een beheercoöperatie? September of Warren spreken graag iets met je af, bij jouw of ons thuis!

Warren van Hoof

Meer weten?

Warren en September vertellen je er graag meer over

Warren van Hoof: 06 41 69 52 85
September Lennarts: 06 53 23 83 36

s.lennarts@vannimwegen.nl
w.van.hoof@vannimwegen.nl