Woonafspraken? Stel ze samen op met bewoners!

De afgelopen jaren zagen we dat veel corporaties regels opstellen. Die regels gaan over tuinen, omgaan met algemene ruimten, overlast en ga zo maar door.

24 januari 2021

De reden dat corporaties dit doen, is omdat ze een sterke stijging van de overlastmeldingen zien. De meeste van die meldingen gaan echter niet over ‘echte’ overlast, maar om klachten over kleine dagelijkse ergernissen, zoals spelende kinderen, parkeren, leefgeluiden en roken. Corporaties zijn daar maar wat druk mee.

De oorzaak
De oorzaak van die stijgende meldingen is dat de huurderspopulatie snel verandert. We zien niet alleen een toename van kwetsbare huurders, maar ook meer verschillende leefstijlen en culturen.

Overeenkomstige normen, waarden en verwachtingen over prettig wonen ontbreken hierdoor vaak. En blijkbaar slagen huurders er steeds minder vaak in een goed gesprek te voeren met hun buren over kleine dagelijkse ergernissen. Vaak leidt dit tot burenruzies. Ook voeren de huurders steeds vaker het gesprek helemaal niet meer met elkaar en klagen ze direct bij de corporatie.

Een voor de hand liggende oplossing voor dit probleem is woonregels opstellen en huurders hierover voorlichten. Dit schept veel duidelijkheid en voorkomt onterechte klachten. Dit heeft echter ook een nadeel. Als de verhuurder dit doet, dan zijn het de regels van de verhuurder. Die moet dan ook optreden als een huurder die regels niet naleeft. Kortom, dit plaatst de verhuurder in de rol van politieman.

Door bewoners zelf de woonregels af te laten spreken, kan je dit voorkomen. Als mensen de afspraken zelf maken, is de kans veel groter dat zij zich hieraan houden. Ook is de drempel om elkaar aan te spreken lager.

Woonregels afspreken
Het afspreken van woon- en leefregels kan op verschillende manieren. Een goede gelegenheid is bij renovatieprojecten. Dan is er al intensief contact met de bewoners en kun je mensen uitnodigen om een nieuwe start te maken. Het is dan eenvoudig om tijdens huisbezoeken of enquêtes te achterhalen wat wensen en ergernissen zijn. Maak van die wensen en ergernissen een top 5 of top 10 en maak positief geformuleerde woonafspraken die op draagvlak kunnen rekenen.

Bij renovatie of nieuwbouwprojecten kun je die regels ook nog eens vastleggen in een convenant. Als 70% van de huurders hiervoor tekent, gelden de woonregels voor iedereen. Dat maakt het ook mogelijk om sancties en andere gevolgen van niet nakomen van de afspraken te regelen.

Een minder arbeidsintensieve manier is om mensen een top 3 te laten kiezen uit pictogrammen. Die methode is erg geschikt voor portieken. Door portiekgesprekken te organiseren kun je zo heel snel en makkelijk een aantal woonafspraken maken, die juist in dat portiek nodig zijn. Kiezen uit pictogrammen kan ook makkelijk online of via enquêtes.

Bewoners helpen om zelf woonafspraken te maken is een zinvolle en leuke manier om aan de slag te gaan met leefbaarheid. Het zorgt voor ontmoeting en bewustwording bij huurders en voorkomt klachten.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl