Vind weer aansluiting bij de leefwereld van je doelgroep

Als corporaties de waardering voor hun product willen verbeteren, dan vraagt dit om een andere, naar buiten gerichte benadering.

14 december 2020

Het Aedes benchmarkrapport 2020 (lees het eerdere artikel over een 1e analyse van het rapport) biedt hiervoor twee aanknopingspunten:

1. Eén op de zes huurders is ontevreden
Het is de moeite waard om te onderzoek waarom dat zo is? Door ontevreden huurders op te zoeken en het gesprek aan te gaan ontdekken corporaties waar de schoen wringt en vervolgens werken aan oplossingen. Een oplossing is wellicht de doorstroming makkelijker te maken, zodat meer mensen in een woning wonen die bij hun situatie past.

2. Verbeter het thuisgevoel van huurders
Het rapport geeft een voorzet voor oplossingen, die helpen om het thuisgevoel van huurders te verbeteren. Volgens de samenstellers van het rapport hebben een veilig gevoel, jezelf kunnen zijn en een passende woning de meeste impact op het thuisgevoel. Hoewel de impact van een fijne buurt procentueel gezien minder groot is, beïnvloedt het ook zeker het thuisgevoel van huurders. Het is voor huurders vooral belangrijk dat ze in een buurt wonen waar ze het gevoel hebben erbij te horen en waar de bewoners goed bij elkaar passen, ook de nieuwe mensen die er komen wonen.”

Corporaties kunnen veel doen om het gevoel van veiligheid te verbeteren, onder meer door ervoor te zorgen dat de woningen en de woonomgeving goed onderhouden zijn en aantrekkelijk ogen. En de corporaties hebben een rol bij het verbinden van mensen in buurten, bijvoorbeeld door ontmoeting te faciliteren en het goede gesprek over prettig wonen te begeleiden.

Benchmarkcijfers laten zien, dat het voor corporaties nodig is om meer naar buiten te gaan. Aanvullende reden om dit te doen is dat er al langer aanwijzingen zijn dat bepaalde groepen huurders de corporatie moeilijk bereiken. De vraag is of kwetsbare groepen, zoals ouderen die niet digitaal vaardig zijn en laaggeletterden wel voldoende in beeld zijn.

Oplossing
Dus ga meer naar buiten, leg contact, ga het gesprek aan en bied oplossingen. Als die investering met gesloten beurs gedaan moet worden, dan kan de dienstverlening wel een tandje minder.

In de leefwereld van de huurders is de dienstverlening van de corporatie helemaal niet zo relevant. Het contact met de verhuurder maakt immers maar een heel klein deel uit van de woonervaring van de huurder. De woning zelf, de buurt en de buren zijn veel belangrijker. Er is geen huurder die zal verhuizen omdat bij de nieuwe verhuurder de dienstverlening een 8 scoort in plaats van een 7.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over.

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl