Van automatische piloot naar actieve sturing

Om ‘in control’ te blijven worden hoge eisen gesteld aan het functioneren van de afdeling financiën/bedrijfsvoering van een woningcorporatie. De focus ligt veelal op de dagelijkse activiteiten. Vaak op de ‘automatische piloot’. Het is een uitdaging om daarnaast voldoende aandacht te hebben voor noodzakelijke doorontwikkeling om te blijven voldoen aan continu veranderende eisen. Een frisse blik kan helpen om dat patroon te doorbreken.

26 april 2021

Erwin Beltman combineert zijn rol als financieel specialist woningcorporaties met interimrollen als manager financiën/bedrijfsvoering. Hij is van mening dat die combinatie voor beide rollen toegevoegde waarde heeft. Door naast zijn adviesrol in interimrollen met ‘beide voeten in de klei’ te staan denkt hij in het advieswerk de aansluiting tussen theorie en dagelijkse praktijk beter te kunnen borgen. De inhoudelijk specialistische kennis maakt aan de andere kant dat naast het draaiende houden van een afdeling, invulling kan worden gegeven aan het optimaliseren van (financieel) beleid, processen en inrichting van die afdeling.

De specifieke behoeften van elke corporatie waar hij als interimmanager over de vloer komt verschillen sterk. Toch is wel degelijk sprake van een rode draad. Belangrijke elementen daarin zijn onder andere:

  • herijking van financieel beleid en financiële kaders;
  • creëren van rolduidelijkheid;
  • veranderende wettelijke kaders;
  • blijvende aandacht voor informatisering en automatisering.

Herijking van financieel beleid en financiële kaders
Het financieel beleid en daaronder liggende kaders zijn vaak in de loop der jaren tot stand gekomen. De aansluiting tussen documenten hapert soms en actuele inzichten en wijzigende regelgeving zijn nog niet altijd verwerkt. Door met een externe, frisse blik het hele raamwerk tegen het licht te houden valt hierin doorgaans veel winst te behalen.

Creëren van rolduidelijkheid
De rollen die mensen op de afdeling vervullen sluiten vaak niet (meer) aan bij de functieprofielen die daarvoor ooit zijn opgesteld. Het takenpakket van medewerkers evolueert in de tijd, ingegeven door specifieke behoeften die zich op bepaalde momenten voordoen. De diverse control-functies binnen corporaties vragen daarbij vaak specifiek aandacht. Sinds de komst van de (veelal) verplichte onafhankelijke concerncontroller is er ruis ontstaan over de scheiding van taken met die van de controllers die ressorteren onder de financiële afdeling (planning & control).

Veranderende wettelijke kaders
De wettelijke kaders waarbinnen woningcorporaties moeten opereren blijven veranderen. De afgelopen jaren stonden onder andere in het teken van het implementeren van de gewijzigde Woningwet, aanpassingen in definities van onderhoud en beheer en aangepaste richtlijnen van Aw en WSW. Inmiddels kwam daar de OOB-status bij, die een grote impact heeft op het jaarrekeningtraject, voor het eerst bij het opstellen van de jaarrekening over 2020.

Blijvende aandacht voor informatisering en automatisering
Ook de ontwikkelingen op het vlak van informatisering en automatisering staan niet stil. Het applicatielandschap bij de gemiddelde corporatie wijzigt voortdurend, met verSaaSing als rode draad. Outsourcing van hardware en de implementatie van nieuwe (versies van) ERP-systemen leiden tot ingrijpende veranderingsprocessen die doorgaans de hele organisatie raken en daarom vragen om een strakke aansturing.

Erwin Beltman

Meer weten?

Erwin vertelt je er graag meer over.

06 17 83 81 84

e.beltman@vanninwegen.nl