Regie bouwopgave

De woningnood was in decennia niet zo hoog. Ruim 350.000 mensen zoeken acuut een huis. Bijna alle partijen roepen om meer inmenging van het Rijk in de bouwopgave. De meesten gaan zelfs voor een terugkeer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu of een speciale Minister voor Wonen of Ruimtelijke Ordening. Enkele partijen zijn voorstander van een speciaal bouwfonds.

Wie zorgt er uiteindelijk voor genoeg nieuwbouw? Hoe ligt de rolverdeling bij het kiezen van locaties en verstrekken van opdrachten? Welke rol spelen Rijk, provincies, gemeentes en woningcorporaties? Met andere woorden: wie heeft de regie?

23 februari 2021
info@vannimwegen.nl