Onduidelijkheid over het invoeringsmoment van de Omgevingswet. En….. is dat erg?

Het lijkt erop dat gemeenten pas in de zomer horen wat het invoeringsmoment van de Omgevingswet wordt. Beoogde datum was 1 januari 2022. Onder druk van de Eerste Kamer die kritisch is op de voortgang van de digitalisering en de kosten volgt het besluit hierover in de zomer.

24 januari 2021

De Omgevingswet wordt gezien als een majeure operatie. Deze wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Dat is de juridische kant.

(Mede)eigenaarschap
Ook ingewikkeld, maar een veel minder tastbare complexe opgave is dat deze wet moet leiden tot meer (mede)eigenaarschap bij en een grotere rol van inwoners en ondernemers. De gedachte is dat burgers meer zeggenschap krijgen bij de inrichting van en besluitvorming over hun leefomgeving.

Andere manier van samenwerken
En dat is lastig, want hier bestaat geen blauwdruk of instrument voor. De manier is: het gaan ontdekken ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dit vraagt een andere manier van (samen)werken voor Raad, College, gemeentelijke organisatie met haar inwoners, bedrijven en instanties. De huidige politieke, bestuurlijke en organisatiesystemen en de cultuur zitten vaak ook nog in de weg. In het artikel van Floor Ziegler en Teun Gautier wordt dit goed verwoord.

Negatieve impact
Terug naar de onzekerheid over de invoeringsdatum. De klassieke reflex bij vertraging of uitstel is dat de vraag rijst wie hier schuldig aan is. Als het stof daarna is neergedaald, bestaat het gevaar dat het urgentiegevoel van betrokken wethouders, raadsleden en ambtenaren wegebt. Vanuit deze optiek heeft de onduidelijkheid en mogelijk uitstel een negatieve impact.

VUCA
We leven echt in een andere wereld. De complexiteit en de snelheid van veranderingen nemen toe. Maar ook de wederzijdse afhankelijkheid. Dit was ook al gaande voor corona. Het Amerikaanse leger en ook internationale ondernemingen gebruiken hier de term ‘VUCA’ voor. Dit staat voor een wereld die snel veranderend (Volatile), onzeker (Uncertain), complex (Complex) en vaag (Ambiguous) is. En dit vraagt om anders reageren, anders organiseren en anders handelen.

Onze redding
Gelukkig zijn veel gemeenten al samen met de gemeenschap op weg gegaan. En zie je een drive bij inwoners en partners in de stad om vanuit eigenaarschap de leefomgeving beter, mooier en fijner te maken. In veel gevallen wordt er al gebouwd aan een nieuw (eco)systeem waarin rollen in de leefomgeving aan het verschuiven zijn. Hiermee worden we steeds minder afhankelijk van de grillen van de politieke, bestuurlijke aandacht van een gemeente of van het Rijk. En dat is precies wat onze redding gaat zijn.

Vannimwegen en vanOpstal& vinden elkaar bij de organische aanpak van verandertrajecten en transities.

Oscar van Opstal

Meer weten?

Oscar of Erik-Jan vertelt je er graag meer over.

Oscar: 06 18 96 94 70
Erik-Jan: 06 55 36 18 60

oscar@vanOpstal-en.nl
ej.hopstaken@vannimwegen.nl