Maatschappelijke agenda in ondernemingsplan

Een vastgoedbedrijf heeft een horizon van meer dan 50 jaar. Een maatschappelijke organisatie die zich tussen markt en overheid beweegt, reageert daarnaast op de vraag van de dag. De vraag die de samenleving vandaag heeft is urgent: versnelling van bouwproductie en verduurzamen van de voorraad. En de samenleving vraagt zorg en hulp voor al die mensen die het moeilijk hebben.

26 september 2022

Drie soorten vragen met ieder een eigen scope. Die vastgoedhorizon heeft iedere verhuurder in beeld, Aw en WSW dwingen je ertoe. De landelijke prestatieafspraken komen via kanalen van beleidscommunicatie en worden besproken in iedere RvC. De bewonersvraag van vandaag is minder vanzelfsprekend in beeld.

Maatschappelijke agenda
Bij Vannimwegen noemen we de ‘vraag van vandaag’ de ‘maatschappelijke agenda’. We denken dat de maatschappelijke agenda een plaats verdient op ieder moment dat je de koers bepaalt. Zeker als het een ‘hoofdkoers’ is zoals verwoord in een strategienota of ondernemingsplan. Hoe verhoudt jullie organisatie zich tot die vraag. Wil je een rol spelen bij het beantwoorden van die vraag? En hoe dan? Maak je achter het bureau beleid voor kwetsbare doelgroepen? Trek je met het hele bedrijf de huiskamer in om te helpen? Maak je de organisatie poreus en haal je kwetsbare woningzoekenden en huurders je organisatie in? Welk deel van je bedrijfslasten wil je besteden aan die maatschappelijke agenda? Eigenlijk heb je als organisatie een permanente thermometer nodig voor die vraag van vandaag. De vraag of je daar als organisatie voldoende over beschikt is een mooie bespiegelingsvraag.

‘Koers bepalen’, doe je in twee stappen.
Je bedenkt een bestemming om vervolgens één of meer routes te kiezen die naar die bestemming leiden. Een schipper is flexibel in het kiezen van die routes. Nadert een stormfront? Leidt afwijken van de geplande route tot wind mee? Wellicht verleggen we dan de koers. Diezelfde vraag stelt de roerganger van een maatschappelijke organisatie zich regelmatig. Zijn de landelijke prestatieafspraken of de maatschappelijke ontwikkelingen reden voor koerswijziging? Je zal maar net voor het regeerakkoord een ondernemingsplan hebben vastgesteld voor de komende vier jaar. En dan binnen een half jaar de plannen van De Jonge als een tornado zien aankomen. Wat doe je dan? Houd je dwars door de storm je voorgenomen koers aan, of verleg je de route?

Flexibel
Vannimwegen organisatieadviseurs kennen de drie verschillende domeinen waarbinnen de scope van een maatschappelijk vastgoedbedrijf beweegt. Ze kennen de spanning tussen de drie, snappen het belang van LTV en ICR en zitten net zo gemakkelijk aan keukentafels. We hebben onze idealen, maar bewegen moeiteloos mee met koerswijzigingen. Als geen ander snappen we de effecten van de dynamiek waarin corporaties zich bevinden. Nieuwe bestuurder, middenin een ondernemingsplantraject? Geen probleem, wij dragen over, helpen zo nodig opnieuw de bestemming kiezen, passen de koers mee aan en veranderen waar nodig moeiteloos onze werkwijze. We hebben geen standaard koers om te komen tot een ondernemingsplan. Dat is geen gebrek aan visie, maar overtuiging… Wel pleiten we altijd voor kennismaken met de maatschappelijke agenda. Ook bij commerciële vastgoedbedrijven.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over

06 55 36 18 60

ej.hopstaken@vannimwegen.nl